Sverige borde ha högre ambitioner kring hållbarhetsrapportering

I april publicerade Justitiedepartementet en proposition om nya regler för hållbarhetsrapportering. Reglerna innebär bland annat att EU:s direktiv om hållbarhetsrapportering, CSRD, genomförs i svensk rätt. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024 och företag berörs successivt. I korthet handlar det om striktare krav på information och att kravet på vilka företag som måste […]

Gå till sidan

Nytt lagförslag om slopat krav på papperskvitton

Uppdatering maj 2024: Den 22 maj sa riksdagen ja till regeringens förslag om att slopa kravet på att spara papperskvitton. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli. Regeringen fattade nyligen beslut om en lagrådsremiss med förslag om att kravet på att spara räkenskapsinformation som kvitton och fakturor i originalform, vanligtvis i pappersformat, ska tas […]

Gå till sidan

Trender inom ekonomi, IT och affärssystem 2024: Hur ska företagen förbereda sig för att inte halka efter?

År 2023 har präglats av hög inflation, höga räntor och osäkerhet – något som många företag har märkt av. Behovet av överblick inom alla områden har ökat, och det är avgörande att ha koll på siffrorna för att kunna fatta rätt beslut för företagets framtid. 2023 var också året då AI och ny teknik på […]

Gå till sidan

Är företagets julbord avdragsgillt? Vad gäller egentligen för julbord för anställda?

Att bjuda sina anställda på julbord är för många företag en viktig personalvårdande aktivitet. Men är julbord avdragsgillt? Titta på videon eller läs artikeln nedanför för att få reda på reglerna för julbord för anställda 2023. Är julbord representation? Julbord för anställda i form av en julfest anses normalt som intern representation och det är […]

Gå till sidan

Skattefri julgåva till anställda – vad gäller?

Inför jul vill många arbetsgivare ge sina anställda något extra som uppskattning för arbetet de har utfört under året. En vanlig tradition är att bjuda på julbord, och kanske vill du även ge medarbetarna en julklapp? Men vad gäller när företaget vill ge en julgåva till anställda? Titta på videon eller läs artikeln nedanför för […]

Gå till sidan

Redovisningsnyheter inför 2024

Inför årsskiftet finns det en del nyheter att hålla koll på för dig som företagare. Här belyser vår rådgivare Lars Jonsson Bergman några av de viktigaste. Beloppsgränserna 2024 som avser löner med tillhörande gränser är: Brytpunkten för att betala statlig skatt kommer att vara 615 300 kr (51 275 kr / månad). För att vara säker på […]

Gå till sidan

5 tips för bättre ekonomistyrning

Strategier och affärsplaner ska självklart integreras i arbetet med att nå företagets ekonomiska mål. Här spelar ekonomistyrningen en viktig roll genom att sätta grunden för hur ni styr, mäter och följer upp arbetet. Läs vidare för fem tips för bättre kontroll och ekonomistyrning. 1. Prioritera planering och budgetering Ekonomistyrning innefattar både strategisk planering och operativ […]

Gå till sidan

Förslag om slopat krav på kontrollbalansräkning – VIEW:s rådgivare kommenterar

Enligt nuvarande bestämmelser i aktiebolagslagen ska styrelsen genast upprätta en kontrollbalansräkning om det finns skäl att anta att aktiebolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Kontrollbalansräkningen är ett instrument för att undersöka aktiebolagets ekonomiska situation och kunna fatta beslut om återställande av aktiekapitalet eller likvidation av företaget. I ett utredningsbetänkande som lämnades in […]

Gå till sidan

Konkursvågen fortsätter – VIEW:s rådgivare kommenterar

Den konkursvåg som startade i augusti 2022 ser inte ut att mattas av. I augusti i år gick 564 företag i konkurs, vilket är en ökning med 44 procent jämfört med samma månad föregående år. Inte sedan 1990-talet har antalet konkurser varit så högt som de senaste månaderna. Det visar statistik från Tillväxtanalys, Myndigheten för […]

Gå till sidan

4 tips på kundrutiner för bättre likviditet

De flesta företag går igenom perioder av ojämn likviditet. Inte minst i tuffare tider, eller när företaget växer fort. Goda kund- och faktureringsrutiner är ett sätt att minska risken. Läs vidare för fyra tips på rutiner att se över för att stärka ditt företags likviditet. 1. Säkerställ att du har rätt information Att ha ordning på kunduppgifterna […]

Gå till sidan