Vad är lönekartläggning och varför ska du göra en?

  Visste du att alla arbetsgivare är skyldiga att göra en lönekartläggning varje år? Läs intervjun med vår lönerådgivare för att få svar på vad en lönekartläggning är, vad den ska innehålla och vad som kan hända om man slarvar.

  Soile Fahlström har mångårig erfarenhet inom lön och ansvarar för affärsområdet lön på VIEW Group. Hon menar att många företag inte har tillräckligt bra koll på det här området:

  – När jag träffar våra kunder får jag ofta reda på att de inte har gjort någon lönekartläggning. Det beror oftast på att de inte har vetat om att det finns ett lagkrav eller så har man tänkt att göra det men inte vetat hur.

  Soile Fahlström, VIEW Group.

  Vad innebär lönekartläggning? Och varför ska man göra en?

  – Att göra en lönekartläggning innebär att man kategoriserar och kartlägger alla yrkesroller inom organisationen för att säkerställa att kvinnor och män har lika lön för lika eller likvärdigt arbete. Syftet är att motverka diskriminering och att följa lagstiftningen och det måste göras varje år.

  – Jag tror också att det är vanligare idag att kollegor pratar om vad man har i lön och det går enkelt att kolla upp vad någon tjänar. Det kan skapa dålig stämning i organisationen och bli fel fokus. Det som kan hända då är också att en medarbetare som upplever att de har lägre lön gör en anmälan. Det kanske egentligen finns en naturlig förklaring till löneskillnaden och sådant kommer fram när man gör sin kartläggning.

  Gäller lagkravet på lönekartläggning alla företag?

  – Kravet på att göra en årlig lönekartläggning framgår av diskrimineringslagen och det gäller för alla företag. Om man har 10 eller fler anställda ska det också dokumenteras.

  Vad ska dokumentationen av lönekartläggningen innehålla?

  – Man kategoriserar alltså alla roller i organisationen för att se vilka som är likvärdiga. I dokumentationen ska det också finnas en plan för hur man ska åtgärda de eventuella löneskillnader som har uppmärksammats. Det kan ibland finnas naturliga förklaringar till skillnaderna men även dessa måste förklaras och dokumenteras.

  När måste man ha åtgärdat eventuella osakliga löneskillnader?

  – När man har gjort lönekartläggningen har man tre år på sig att åtgärda eventuella osakliga löneskillnader. I de fall där lönen inte kommer att korrigeras inom tre år måste man ha en förklaring till skillnaden så att man tydligt kan se att det inte rör sig om någon diskriminering.

  Vad händer om man inte gör en lönekartläggning eller inte har dokumenterat den?

  – Om man får en granskning från Diskrimineringsombudsmannen, DO, eller om en anställd har anmält diskriminering kan man som arbetsgivare få betala vite och diskrimineringsersättning.

  Finns det andra anledningar att göra en lönekartläggning?

  – Om man vill vara en bra arbetsgivare så diskriminerar man inte grupper av anställda. Nöjda medarbetare är väl alla arbetsgivares mål och att medarbetarna ska ha fokus på sitt arbete. Att känna sig uppskattad är väldigt viktigt och att känna sig diskriminerad är ju raka motsatsen.

  Vad är ditt råd till företag som är osäkra på hur de ska göra eller inte får tiden att räcka till?

  – Om man inte har tillräckligt med tid eller kunskap internt rekommenderar jag att man tar hjälp. Dels med själva kartläggningen, men det kan också vara väldigt värdefullt att få avlastning med analysen, förslag till åtgärder och hela dokumentationen.

  Vill du ha hjälp att göra en lönekartläggning?

  Hos oss kan du få hjälp med hela processen till ett paketpris där du som arbetsgivare bara behöver lägga ner minimalt med tid. Läs om erbjudandet här eller hör av dig direkt till Soile på soile.fahlstrom@viewgroup.se eller 070-722 20 80.

  Läs mer

  Paragrafen om lönekartläggning i diskrimineringslagen (länk till Diskrimineringsombudsmannens webbplats)

  Vill du ha tips och framtidsspaningar?

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev.