Hållbarhets- redovisning

Vi kan hjälpa dig med en tydlig sammanställning av ditt företags miljöpåverkan och konkreta rekommendationer på åtgärder som bygger en mer hållbar framtid.

Hållbarhetsredovisning som konkurrensfördel

Hållbarhetsredovisning – för en ansvarsfull framtid

Det är inte längre tillräckligt att enbart fokusera på ekonomiska resultat. Idag blir hållbarhet alltmer avgörande för att du ska bygga framgångsrika affärer – nu och i framtiden. På VIEW Group vet vi att ditt företags ekonomiska siffror är tätt sammanlänkade med ert hållbarhetsarbete.  Vi hjälper dig att implementera hållbarhetsredovisning så att ditt företag både följer lagar och regler, men också stärker konkurrenskraften och bidrar till en hållbar framtid. Med vårt stöd kan du vara säker på att din organisation inte bara möter dagens förväntningar utan även förbereder sig för framtidens utmaningar.

Varför hållbarhetsredovisa?

Hållbarhetsredovisning är en process där du identifierar, mäter och rapporterar vilken påverkan din verksamhet har för miljö, människor och samhälle.

Den 1 januari 2024 började EU:s nya direktiv om hållbarhetsrapportering, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), att gälla. Det här innebär nya och mer omfattande krav på hur hållbarhet ska rapporteras. Direktivet gäller ett större antal företag än vad som tidigare omfattats om kraven på hållbarhetsrappotering.

Även för de bolag som inte behöver rapportera utifrån CSDRs direktiv blir oftast blir indirekt påverkade. Om du till exempel är en del av leveranskedjan till ett företag som omfattas av kraven kommer du att behöva kunna rapportera hur din verksamhet påverkar omvärlden.

Våra tjänster för klimatrapportering och hållbarhetsrapportering

Klimatrapport:

  • Sammanställer ditt företags totala utsläpp
  • Identifierar vad som kan reduceras
  • Insikter och rekommendationer för att minska både utsläpp och kostnader

 

Hållbarhetsrapport:

En mer omfattande rapport som utöver miljömässiga aspekter även belyser social och ekonomisk hållbarhet.

Fördelarna med hållbarhetsredovisning

Att investera i hållbarhetsredovisning skapar flera fördelar för ditt företag.

Regelefterlevnad

Om ditt företag omfattas av kraven på hållbarhetsredovisning behöver du leverera strukturerade rapporter utifrån fastställda riktlinjer, annars riskerar du böter och andra sanktioner.

Stärkt rykte och varumärke

Genom att tydligt kommunicera ditt företags engagemang för hållbarhet kan ni bygga förtroende och lojalitet hos kunder, investerare och andra intressenter.

Riskhantering

Genom att identifiera och hantera potentiella risker relaterade till hållbarhet kan du minimera framtida negativa konsekvenser.

Samhällspåverkan

Genom att arbeta strukturerat och strategisk med hållbarhet i ett helhetsperspektiv bidrar ditt företag till en mer hållbar och rättvis värld alla, både idag och imorgon.

Priser för hållbarhetsredovisning

Klimatrapport

0-20 anställda

650kr/mån

  • Uppstartskostnad 2 200 kr
Kontakta oss

Klimatrapport

20+ anställda

Enligt offert

Kontakta oss för offert

Hållbarhetsrapport

För bolag som vill inkludera fler aspekter än miljö.

Enligt offert

Kontakta oss för offert

Därför ska du välja VIEW Group för din hållbarhetsrapportering

Våra experter är väl insatta i vilka regler som ställs på hållbarhetsrapportering och jobbar utifrån ett standardiserat och strukturerat tillvägagångssätt för att säkra att ditt företag uppfyller kraven. Du får också hjälp att identifiera områden för förbättring och insikter för att ta kloka beslut framöver.

Fördelaktigt även för mindre företag

Även om du inte omfattas av kraven för hållbarhetsrapportering finns det stora vinster med att ändå redovisa ditt företags påverkan på miljö och människor.

  • Stora kunder behöver öka transparens i sin egen värdekedja och kräver att du som leverantör kan rapportera om ditt företags hållbarhetsarbete
  • Investerare tar allt större hänsyn till hållbarhetsfaktorer när de fattar beslut gällande lån och investeringar
  • Anställda förväntar sig i allt större utsträckning att arbetsgivaren arbetar aktivt med hållbarhet och det gör dig mer attraktiv som arbetsgivare.
  • Allmänheten prioriterar i högre grad bolag som är etiska och hållbara
Våra kunder

Vad våra kunder säger om oss

”VIEW Groups kompetens, rådgivning och snabba service är en perfekt match i vår strävan att minimera vår interna administration med bibehållen kontroll.”
Prozena Consulting
”Med digital bokföring märker vi en enorm förändring i den dagliga hanteringen av kvitton och fakturor. Det är mycket mer effektivt och säkert.”
BIZ Apartment
”Vi har gått ifrån en pappersfokuserad redovisning med fakturor fram och tillbaka och under de senaste åren har vi övergått till ett helt digitalt flöde.”
Tehuset Java

Kontakta en av våra rådgivare

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag med hållbarhetsredovisning?

Vi pratar gärna mer om hur vi kan hjälpa dig att komma igång med att rapportera er hållbarhet. Ring, mejla eller fyll i formuläret lite längre ner, så hör vi av oss.

Magnus Frick

Rådgivning Ekonomi och Hållbarhet

072-329 80 55
Claes Völcker, VIEW Group Sverige

Claes Völcker

Outsourcing Ekonomi och IT

070-925 32 33

Kunskap och insikt

Läs de senaste artiklarna

Hitta ditt lokalkontor

Vill du outsourca hela eller delar av ekonomin eller få hjälp med effektiv lönehantering? Vi hjälper företag i hela landet till en enklare arbetsvardag och full koll på siffrorna.
Göteborg
Bohusgatan 15, 411 39 Göteborg, Sverige
Norrtälje
Stora Brogatan 10, 761 30 Norrtälje
Kalmar
Larmgatan 50, Kalmar, Sverige
Lund
Medicon Village, Scheelevägen 1, 223 63 Lund, Sverige
Malmö
Djäknegatan 23, 211 35 Malmö
Stockholm
VIEW Group, Torkel Knutssonsgatan 24, 118 49 Stockholm
Västervik
Hamngatan 31, 593 33 Västervik

Vill du ha tips och framtidsspaningar?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.