Ekonomisk rådgivning

Råd och bollplank för ambitiösa företag.

STÖD ATT VÄXA

Utveckla ditt företag med ekonomisk rådgivning

Dina siffror är spännande! Oavsett om ditt företag är litet eller stort berättar siffrorna mycket om din verksamhet och kan ge dig värdefulla svar på hur du kan driva verksamheten mer effektivt och lönsamt.

När du tar hjälp med ekonomisk rådgivning hjälper vi dig att få insikt och överblick över ditt företags ekonomiska situation och att omsätta siffrorna till handling. Vi analyserar vad du bör göra för att utnyttja resurserna på bästa möjliga sätt och vi hjälper dig också att genomföra planerna.

I vårt rådgivningsteam finns specialister inom olika expertområden med både lång erfarenhet av strategisk ekonomisk rådgivning och stor kunskap inom redovisningsfrågor. Du får en kostnadseffektiv lösning som kan skapa stort värde för företaget.

Vi hjälper dig att ta första, nästa och framtida steg

Att ta hjälp med ekonomisk rådgivning är att investera i företagets framtid, oavsett var i verksamhetens utveckling du befinner dig. Vi kan bland annat hjälpa dig inom områden som:

 • Finansiell analys
 • Likviditetsstyrning
 • Budgetering
 • Skatterådgivning
 • Generationsskifte
 • Hållbarhetsredovisning

 

Vad berättar siffrorna om din verksamhet?

Våra ekonomiska rådgivare har både öga för detaljer och god förmåga att se helheten. De hjälper dig med finansiella analyser som:

 • Nyckeltalsanalyser
 • Finansiell benchmarking
 • Kassaflödesanalys
 • Budgetering och prognoser
 • Riskbedömningar
 • Värderingar
 • Assistans vid styrelsearbete

Stärk ditt företag med likviditetsstyrning

God likviditet ger större handlingsfrihet och ökar din konkurrenskraft på marknaden. Vi hjälper dig till exempel med:

 • Investeringsanalyser
 • Rutiner och processer
 • Likviditetshantering
 • Likviditetsbudget
 • Finansieringsanalyser
 • Refinansiering
 • Rutiner för inventering och inköp

Effektiva processer för en framgångsrik verksamhet

När du tar hjälp av oss med ekonomisk rådgivning går vi gärna igenom ditt företags ekonomiprocesser och ser över var du kan spara tid och pengar. Baserat på branschkunskap och erfarenhet från många kunder arbetar vi aktivt med att upprätta effektiva arbetsprocesser för din verksamhet.

Några viktiga områden är:

 • Optimering av rapporteringsstrukturer
 • Flödesrutiner för verifikationer och dokument
 • Attestrutiner
 • Faktureringsrutiner
 • Löneprocesser
 • Effektiva system och integrationer

Skräddarsydd ekonomisk rådgivning

Genom ekonomisk rådgivning får du del av både bred och djup kompetens från våra rådgivare. Med deras stöd får du kontroll på siffrorna så att du kan arbeta mer effektivt och öka lönsamheten. På så sätt kan ditt företag nå sina ekonomiska mål.

Våra rådgivare är specialiserade inom olika områden och har lång erfarenhet av att hjälpa små och stora företag i olika branscher med ekonomisk rådgivning. De flesta är också auktoriserade redovisningskonsulter. Du är med andra ord i trygga händer när du väljer oss som din ekonomiska rådgivare.

Vi tar gärna ett samtal och berättar hur vi kan hjälpa dig med ekonomisk rådgivning anpassad för just ditt företags verksamhet, bransch och utvecklingsfas.

Därför ska du ta vår hjälp med ekonomisk rådgivning

Personlig relation

Vi tror på att bygga långsiktiga relationer med våra kunder genom att erbjuda personlig service och skräddarsydd rådgivning.

Erfarenhet från din och andra branscher

Vi har kunder i en mängd olika branscher och delar gärna med oss av erfarenheter, råd och best practice.

Stor samlad erfarenhet och kompetens

Våra redovisningskonsulter har lång erfarenhet inom områden som skatt, budgetering, finansiell analys och likviditetsstyrning.

Bättre beslutsunderlag

Med vår hjälp får du en tydlig översikt av företagets ekonomiska situation och stöd för välgrundade beslut.

Hjälp med budgetering

De allra flesta företag behöver en plan för att tydliggöra framtida risker och möjligheter. Det blir allt viktigare med en välgrundad balans mellan både intäktsutveckling och kostnadsbild. Ett av de viktigaste verktygen för att få en översikt över ditt företags ekonomiska framtid är budgeten.

Men budgetarbetet kan ta mycket tid, och kräver ofta att du involverar flera personer i företaget. Det finns också en hel del vanliga misstag och och fallgropar i budgetarbetet.

Genom att ta in externt stöd med ekonhttps://www.viewledger.se/misstagen-nar-du-budgeterar/omisk rådgivning i budgetarbetet får du en välfungerande och smidig process. Våra rådgivare har lång erfarenhet av budgetering, och hjälper dig att både hitta möjligheter och undvika fallgropar. Läs mer om hjälp med budgetering.

Budgetering och ekonomistyrning

Utöver redovisningen är budgeten ett av de viktigaste ekonomistyrningsverktygen. Det arbete och de bedömningar som görs under hösten är bland det viktigaste ett företag kan göra för att vara väl förberedda inför följande år.

En bra budget ska hjälpa till att styra företaget mot ökad lönsamhet, kontroll på kostnader, god likviditet och förutsägbarhet. Det är viktigt att få en överblick över företagets framtida ekonomiska situation för att kunna titta på åtgärder för att effektivisera verksamheten kontinuerligt under hela året.

 • Vad tror du kommer att vara företagets största kostnader och var bedömer du att intäkterna kommer att komma ifrån?
 • Har du periodiserat budgeten så att förutsättningarna för nästa år blir så korrekta som möjligt?
 • Finns det osäkerhet kring inkomstunderlaget, och lönar det sig att bilda en ren kostnadsbudget?

Att ha en budget betyder inte att det inte blir några oförutsedda kostnader. Men de flesta verksamheter behöver en överblick över framtida kostnader och intäkter så att framtiden blir mer förutsägbar.

 

Kortsiktigt eller långsiktigt

Ibland kan det också vara viktigt att tänka långsiktigt för att få en bättre helhetsbild av verksamheten. Du kanske vill sätta upp budgetar som är giltiga i mer än 12 månader åt gången. Kanske lägga upp en strategi för de kommande två åren?

I andra fall, som i företag som upplever snabb tillväxt, kan det vara smartare att tänka kortsiktigt. Kanske är det vettigare att arbeta med prognoser för kortare perioder, som kvartalsvis eller halvårsvis? Kanske är det bäst att arbeta med en ren kostnadsbudget?

Ekonomisk rådgivning kring strategi och budgetering

Våra rådgivare har lång erfarenhet av att upprätta olika typer av budgetar för olika verksamheter. Vi kan både guida dig i processen och hjälpa till att sätta upp faktiska budgetar som:

 • Resultatbudget
 • Balansbudget
 • Likviditetsbudget
 • Kostnadsbudget
 • Investeringsbudget
 • Långsiktig budgetering
 • Prognoser
 • Revidering av budget

Vi hjälper dig självklart också med att följa upp budgetarna, och att sätta upp rutiner och underlag för prognoser.

 

Ett bra ekonomisystem underlättar budgetarbetet

Många företagare vill förutom ekonomisk rådgivning också ha hjälp att hitta rätt system för att stötta sitt värdeskapande arbete. Våra rådgivare kan ge dig råd om att välja system och hur informationsflödet mellan ditt ekonomisystem och andra stödsystem blir så smidigt som möjligt.https://www.viewledger.se/xledger/

Ett ekonomisystem bör också ha bra verktyg för att förenkla budgetprocessen. Vi arbetar bland annat med det molnbaserade affärssystemet Xledger som har ett antal fördefinierade rapporter och mycket bra frågemöjligheter mot budget.

Med ett webbaserat ekonomisystem har du alltid tillgång till budget och prognoser via dator, mobil eller surfplatta. Det underlättar vardagen för både dig och dina medarbetare. Och du kommer när som helst att kunna följa företagets ekonomiska situation.

Fördelar med att ta extern hjälp med ekonomi och rådgivning

 • Du kan hålla fokus på kärnverksamheten
 • Ta del av best practice från andra företag
 • Undvik vanliga fallgropar och få snabbare resultat
 • Få tillgång till bredd och djup inom många ekonomiområden
Se våra priser

Därför ska du välja VIEW för ekonomisk rådgivning

 • Erfarna och kunniga specialister inom många områden
 • Moderna och förutsägbara prismodeller
 • Erfarenhet av att knyta ihop processer med digitala verktyg
 • Möjlighet att få hjälp med löpande redovisning och löner
Kontakta oss

Kontakta en av våra rådgivare

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och din verksamhet med ekonomin?

Vi pratar gärna mer om just ditt företags behov och förutsättningar och hur vi kan hjälpa dig att utveckla din verksamhet. Ring, mejla eller fyll i formuläret lite längre ner, så hör vi av oss.

Lars Jonsson Bergman

Rådgivning Ekonomi

070-633 31 49
Claes Völcker, VIEW Group Sverige

Claes Völcker

Outsourcing Ekonomi och IT

070-925 32 33
Våra kunder

Vad våra kunder säger om oss

”VIEW Groups kompetens, rådgivning och snabba service är en perfekt match i vår strävan att minimera vår interna administration med bibehållen kontroll.”
Prozena Consulting
”Med digital bokföring märker vi en enorm förändring i den dagliga hanteringen av kvitton och fakturor. Det är mycket mer effektivt och säkert.”
BIZ Apartment
”Vi har gått ifrån en pappersfokuserad redovisning med fakturor fram och tillbaka och under de senaste åren har vi övergått till ett helt digitalt flöde.”
Tehuset Java

Vill du veta mer om ekonomisk rådgivning?

Vi tar gärna ett samtal om hur vi hjälpa dig med ekonomisk rådgivning och vilket upplägg som passar bäst för ditt företag.
Fyll i formuläret och berätta kort vad du vill ha hjälp med, så hör vi av oss.

 

Hitta ditt lokalkontor

Vill du outsourca hela eller delar av ekonomin eller få hjälp med effektiv lönehantering? Vi hjälper företag i hela landet till en enklare arbetsvardag och full koll på siffrorna.
Göteborg
Bohusgatan 15, 411 39 Göteborg, Sverige
Norrtälje
Stora Brogatan 10, 761 30 Norrtälje
Kalmar
Larmgatan 50, Kalmar, Sverige
Lund
Medicon Village, Scheelevägen 1, 223 63 Lund, Sverige
Malmö
Djäknegatan 23, 211 35 Malmö
Stockholm
VIEW Group, Torkel Knutssonsgatan 24, 118 49 Stockholm
Västervik
Hamngatan 31, 593 33 Västervik

Kunskap och insikt

Läs de senaste artiklarna

Vill du ha tips och framtidsspaningar?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.