Koncernredovisning

Våra tjänster inom koncernrapportering och koncernredovisning bidrar till en starkare finansiell styrning och säkrar att koncernens ekonomi redovisas korrekt enligt gällande regelverk.

KONCERNREDOVISNING SOM STRATEGISK TILLGÅNG

Experter med god insyn i regelverket

Koncernredovisning är ett område där ett komplex regelverk ställer stora krav på redovisningen, inte minst om din koncern rapporterar enligt IFRS.  Samtidigt är koncernens finansiella rapporter en viktig grund när du kommunicerar med till exempel investerare, banker och andra intressenter. Noggrant sammanställda, korrekt konsoliderade och tydliga koncernrapporter hjälper dig att presentera visa på både på resultat och potential.

Vårt team av erfarna redovisningskonsulter har omfattande erfarenhet av koncernredovisning enligt svenska regler och internationella regelverk som IFRS. Vi håller oss ständigt uppdaterade med de senaste ändringarna i regler och lagstiftning för att säkra att din koncernredovisning alltid är i linje med gällande krav och ger en tydlig och rättvis bild av koncernens ekonomi.

Underlag för att fatta bättre beslut

Du får rapporter och analyser som är utformade efter ditt företags behov och som ger dig en klar översikt över hela koncernens ekonomiska ställning. detta är avgörande för att få en korrekt bild av det finansiella läget.

Vi brukar säga att vårt mål inte bara är att hantera ditt företags koncernredovisning utan också att bidra med insikter, analyser och kunskap som hjälper er att växa och skapa framgång.

 

Komplett hantering av koncernredovisning

Vi konsoliderar all finansiell information från samtliga enheter inom koncernen och i vår tjänst ingår bland annat följande:

 • Förvärvsanalyser
 • Konsolidering av resultat- och balansräkningar inom koncernen
 • Hantering av intresseföretag
 • Avstämningar
 • Noter och uppgifter till förvaltningsberättelsen
 • Kassaflödesanalys
 • Legal delårsrapportering
 • Specialistkunskap inom regelverken K3 och IFRS
 • Konsolidering och rapportering per månad eller kvartal för intern ekonomisk styrning och uppföljning
 • Konsolidering och biträde med rapportering till ägare
 • Biträde vid hantering av bolagstransaktioner inom koncernen
 • Biträde vid byte av regelverk

Fördelar även för mindre koncerner

Även mindre koncerner har mycket att vinna på en korrekt och effektiv koncernredovisning.

 • Få en tydlig bild av koncernens ekonomiska ställning för alla intressenter
 • Underlättar vid kreditbedömningar och om det finns behov av finansiering
 • Stärker företagets position på marknaden och gör dig mer attraktiv för potentiella investerare
 • Bidrar till intern kontroll och kan identifiera områden för kostnadseffektivisering och förbättringar

Därför ska du välja VIEW Group som partner

Experter inom koncernredovisning

Vårt team består av branschledande experter med djupgående kunskap inom koncernredovisning. Ditt företag får anpassad rådgivning för att navigera i komplexa regelverk och frågeställningar.

Anpassad rapportering

Du får tillgång till relevant och lättillgänglig information utifrån din företags behov. Vårt mål alltid att skapa rapporter som både uppfyller standardkrav och skapar mervärde för din verksamhet.

Bättre beslutsunderlag

Hos oss får du en tydlig översikt av hela koncernens ekonomiska situation för att du ska kunna ta välgrundade beslut.

Regelefterlevnad

Du kan känna dig helt trygg på att din organisation följer svenska och internationella regler. Våra experter håller sig ständigt uppdaterade i ett komplext regelverk.

Våra kunder

Vad våra kunder säger om oss

”VIEW Groups kompetens, rådgivning och snabba service är en perfekt match i vår strävan att minimera vår interna administration med bibehållen kontroll.”
Prozena Consulting
”Med digital bokföring märker vi en enorm förändring i den dagliga hanteringen av kvitton och fakturor. Det är mycket mer effektivt och säkert.”
BIZ Apartment
”Vi har gått ifrån en pappersfokuserad redovisning med fakturor fram och tillbaka och under de senaste åren har vi övergått till ett helt digitalt flöde.”
Tehuset Java

Hitta ditt lokalkontor

Vill du outsourca hela eller delar av ekonomin eller få hjälp med effektiv lönehantering? Vi hjälper företag i hela landet till en enklare arbetsvardag och full koll på siffrorna.
Göteborg
Bohusgatan 15, 411 39 Göteborg, Sverige
Norrtälje
Stora Brogatan 10, 761 30 Norrtälje
Kalmar
Larmgatan 50, Kalmar, Sverige
Lund
Medicon Village, Scheelevägen 1, 223 63 Lund, Sverige
Malmö
Djäknegatan 23, 211 35 Malmö
Stockholm
VIEW Group, Torkel Knutssonsgatan 24, 118 49 Stockholm
Västervik
Hamngatan 31, 593 33 Västervik

Kunskap och insikt

Läs de senaste artiklarna

Vill du ha tips och framtidsspaningar?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.