3 sätt din redovisningskonsult hjälper dig att fatta bättre beslut 

  En av våra mest framgångsrika affärsprofiler i Norden brukar ofta och gärna prata om de säljinsikter han fick som ung jordgubbsförsäljare. I sin bok ”Min hemlighet” lyfter Petter Stordalen också fram betydelsen av att ha koll på siffrorna. Redan som ung hjälpte han till med bokföringen i familjens verksamhet, och när det kommer till att bygga framgångsrika team påpekar Stordalen att det är viktigt att tidigt jobba tillsammans med bra ”siffermänniskor”.

  Vi tror knappast att det är en slump. Att göra bra affärer handlar mycket om kontroll och överblick, och med en vass redovisningskonsult som rådgivare har du ännu bättre förutsättningar att lyckas. I den här artikeln går vi igenom några (och det finns många fler!) scenarier där en redovisningskonsult hjälper dig som företagare att fatta bättre beslut.

  1. I uppstartsfasen

  Någon gång har alla företagare tagit sina första steg. Att komma i gång med ett företag är egentligen ganska enkelt, åtminstone i teorin. Du behöver ett organisationsnummer, lite startkapital och en tjänst eller produkt som marknaden efterfrågar. Resten går av sig självt.

  Nej, så är enkelt det såklart inte. När det grundläggande är gjort kommer det svåra. I uppstartsfasen står du som företagare inför många överväganden och vägval. Och många av de beslut du fattar i det här stadiet kan vara avgörande för om ditt företag får en optimal start på resan.

  Välja rätt bolagsform och företagsstruktur

  Till att börja med kan det handla om företagets struktur. Ska du satsa på enskild firma eller starta aktiebolag? Kanske bör du etablera ett holdingbolag direkt för att säkerställa flexibilitet? Hur ska ägarstrukturen se ut om ni är flera grundare? Vad ska du tänka på när du anställer dina första medarbetare? Här finns många faktorer att ta hänsyn till.

  Analysera marknaden

  Det kan också handla om att göra bedömningar av marknaden du ger dig in på. Vilka konkurrenter finns det till exempel, och har du rätt marknadspris? När kan du förvänta dig att gå med vinst? Allt det här är komplexa frågor som en erfaren redovisningskonsult med koll på olika branscher kan hjälpa dig att reda ut.

  Hålla koll på likviditeten

  En annan kritisk framgångsfaktor i uppstartsfasen är kontroll över likviditeten. Här är statistiken dyster – problem med likviditeten är den vanligaste orsaken till att företag går i konkurs. En redovisningskonsult kan hjälpa dig att få en löpande överblick genom att sätta upp prognoser och likviditetsbudgetar. Det ger dig kontroll över kassaflödet i företaget och du kan vara snabb på bollen om du ser en negativ utveckling.

  Under uppstartsfasen bör en redovisningskonsult alltså vara en viktig prioritering, och inte en utgiftspost du stryker. Däremot ska du se till att du får flexibilitet i leveransen och hjälp med det just du behöver, och att du får goda råd till ett förutsägbart pris.

  Din redovisningskonsult hjälper dig i alla företagandets faser.

  Din redovisningskonsult hjälper dig i alla företagandets faser.

  2. I tillväxtfasen

  Tillväxt är spännande. Och tillväxt är ofta ett mål i sig för företag med höga ambitioner. Men med tillväxten kommer också utmaningar och nya frågor.

  Förändringar av företagsstrukturen

  I tillväxtfasen kan det uppstå nya frågor om företagets struktur. Kanske står du plötsligt inför fusioner, förvärv eller försäljning av ett företag, och behöver vägledning i hur du ska genomföra de processerna. Din redovisningskonsult har definitivt goda råd om allt du behöver tänka på för att övergången ska bli så korrekt och smidig som möjligt.

  Analysera risker

  Det kan också handla om etablering på nya marknader, nya affärsområden eller investeringar. Nya satsningar är ofta förknippade med en viss risk. I stället för att basera dina beslut på gissningar eller önsketänkande kan du få rådgivning av din redovisningskonsult och hjälp att bedöma möjligheter och fallgropar för att beräkna din risk. Det kommer att göra vägen mot dina mål och ambitioner säkrare.

  En skicklig redovisningskonsult har en djup förståelse för siffrorna i räkenskaperna, och kan därför lättare se vilka problem eller möjligheter de kan tyda på. På så sätt kommer du att få bättre förutsättningar att fatta rätt beslut.

  Bota växtvärk

  Även i tillväxtfasen är det viktigt att hålla koll på likviditeten när företaget satsar och växer. Precis som i uppstartsfasen har redovisningskonsulten en viktig roll som rådgivare i likviditetsfrågor.

  En annan orsak till växtvärk kan vara processer och rutiner som behöver optimeras. Det kan handla om allt från inköps- och faktureringsrutiner till lagerhållning och prisstruktur. Tillsammans med din redovisningskonsult kan du skapa löpande likviditetsprognoser för att säkerställa en stabil och förutsägbar verksamhet, och etablera effektiva interna processer.

  3. Business as usual

  Fram till nu har vi diskuterat redovisningskonsultens värdefulla roll som rådgivare i olika faser av företagets utveckling. Låt oss också uppmärksamma redovisningskonsultens bidrag till den dagliga driften av verksamheten.

  Stöd i vardagen

  Det allra flesta dagar är ju helt vanliga dagar, och ”business as usual” är det som präglar de flesta företagares vardag. Därför är stabilitet över tid så viktigt – det är svårt att bygga vidare på en instabil grund.

  Använd din redovisningskonsult för att hålla dig informerad i en hektisk vardag. Det kan till exempel handla om att få bra och lättillgängliga rapporter om företagets ekonomiska status. Redovisningskonsulten kan hjälpa dig att både identifiera rätt nyckeltal att mäta, och att få ut rätt data från ekonomisystemet.

  Kontakt med myndigheter

  I den dagliga verksamheten kommer ditt företag också att ha att göra med myndigheterna. För att förvalta räkenskaperna på ett bra sätt behövs tid och kunskap, oavsett om företaget är i uppstartsfas, i tillväxt eller någonstans däremellan. Det kräver överblick över regelverk som är i ständig förändring och kännedom om hur man anpassar företagets dagliga verksamhet efter de regler som gäller.

  Skatt och avgifter är till exempel något som företag kan spara pengar på att ha god kunskap om, genom att undvika avgifter för fel och brister i inrapporteringen.

  Spara tid och pengar

  Det kan också handla om att hjälpa till att genomföra effektiva revisioner, att etablera kontakt med andra finansiella institutioner som banker och långivare eller helt enkelt att förhindra räkenskapsmässiga fel som kan kosta företaget pengar.

  En erfaren redovisningskonsult kan vara ett värdefullt stöd för den dagliga verksamheten, om du låter hen ta del av de frågor och utmaningar du står inför. Involvera din redovisningskonsult, även i frågor som inte direkt handlar om redovisningen.

  Några ord på vägen

  Av det du har läst hittills tänker du kanske att en redovisningskonsult låter som ett unikum till människa. Vi kommer inte att argumentera emot det, men som vi har gått igenom hittills är det mycket expertis som ska vila på en redovisningskonsults axlar. Därför ska vi slutligen poängtera att en och samma person kanske inte nödvändigtvis har alla svar själv.

  För att du ska få tillgång till all värdefull kunskap och expertis kan det därför vara en bra idé att ta hjälp av en lite större redovisningspartner. En enda redovisningsekonom kan omöjligt ensam matcha en hel redovisningsbyrå i kompetens och effektivitet.

  Genom att anlita en redovisningsbyrå för hela eller delar av redovisningen eller för kvalificerad rådgivning får du tillgång till en mängd olika expertisområden som du kan ha behov av i olika faser. Det kommer att ge dig som företagare stor flexibilitet och inte minst en trygghet i att du har någon du kan ringa, oavsett om det handlar om frågor om företagsstruktur, lönekrångel, skatteutmaningar eller hjälp med budget och prognoser.

  PS. Inom VIEW är vi över 800 specialister inom redovisning, ekonomi, lön och ekonomisystem. Vi hjälper våra kunder med nya utmaningar varje vecka och delar mer än gärna med oss av våra erfarenheter. Läs mer om våra redovisningstjänster eller kontakta oss för att få en offert på redovisningstjänster, lönehantering eller rådgivning här.

  Vill du ha tips och framtidsspaningar?

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev.