5 anledningar för ekonomiavdelningen att börja med AI – nu!

  Så kan du spara tid, höja kvaliteten, öka säkerheten, säkra compliance och fatta bättre beslut.

  Artificiell intelligens (AI) blir en allt viktigare del av vardagen. Tekniken har potential att revolutionera arbetet på många företag, inte minst på ekonomiavdelningarna. Utvecklingen går fort framåt, och hamnar man på efterkälken kan det vara svårt att komma i kapp. Här går vi igenom fem anledningar till att du bör komma i gång nu.

  1. Spara tid

  Tid är pengar, och det finns mycket att vinna på att arbeta mer effektivt. Idag jobbar dock många ekonomiavdelningar fortfarande manuellt med mer eller mindre rutinmässiga uppgifter som datainmatning, fakturahantering och rapportgenerering. Genom att automatisera den sortens tidskrävande sysslor kan ekonomiavdelningen frigöra tid för att fokusera på mer utvecklande och värdeskapande arbete, som att analysera data och ta fram underlag för affärsstrategiska beslut.

  AI gör det också möjligt att snabba upp arbetet med att identifiera och lösa fel och avvikelser, eller reducera dem till ett minimum. AI-tekniken övervakar och analyserar stora mängder data i realtid och oregelbundenheter kan upptäckas och åtgärdas mycket fortare än vad som skulle vara möjligt för en mänsklig kollega.

  Läs mer: 5 processer du bör automatisera i din redovisning

  2. Förbättra kvaliteten

  En annan stor fördel med att låta AI bearbeta och strukturera data är att kvaliteten på informationen du får ut ökar. AI kan snabbt och exakt hantera stora datamängder utan risk för mänskliga fel, och generera tillförlitliga och detaljerade rapporter. På så sätt kan ekonomiavdelningen alltid leverera korrekta, aktuella och relevanta siffror om företagets ekonomiska status.

  Genom avancerade algoritmer kan AI-tekniken identifiera mönster och trender som en människa kanske missar, vilket bidrar till att ytterligare förbättra datakvaliteten. Genom maskininlärning analyserar och förbättrar AI-systemen också kontinuerligt processerna baserat på tidigare data och erfarenheter.

  3. Hantera säkerhetsrisker

  AI kan också vara ett viktigt verktyg för att hantera risker och öka säkerheten. Förmågan att identifiera och varna för avvikelser och misstänkt verksamhet innebär att AI kan hjälpa ekonomiavdelningen att förhindra bedrägeriförsök, cyberattacker och kreditrisker.

  AI-teknik kan också användas för att korrekt kontrollera åtkomst, behörigheter och autentisering i verksamhetssystemen, vilket gör det svårare för obehöriga att få tillgång till affärskritisk information. Det kan vara särskilt viktigt för ekonomiavdelningen, som ofta hanterar konfidentiell och känslig ekonomisk information.

  Läs mer: 4 sätt ett gammalt affärssystem skadar ditt företag

  4. Underlätta compliance

  Med AI går det också att förenkla och effektivisera arbetet inom regelefterlevnad på ekonomiavdelningen. Genom att automatisera processer som innefattar att följa lagar och regler säkerställer du att de genomförs konsekvent och noggrant, utan individberoende, samtidigt som du sparar tid och resurser.

  Regelverken blir allt mer komplexa, och det är en utmaning för många företag att hålla sig uppdaterade och följa reglerna. AI-system kan programmeras till att följa och uppdatera regler automatiskt, vilket minskar risken för brister i regelefterlevnaden och potentiella konsekvenser av det.

  5. Fatta bättre beslut

  Slutligen ger AI ekonomiavdelningen kraftfulla verktyg för analys och insikt. Som vi nämnde tidigare kan AI-tekniken bearbeta och analysera enorma mängder data i en hastighet som ingen människa klarar. Det ger ekonomiavdelningen djupare insikt i företagets ekonomi, och bättre stöd för att förse verksamheten med avancerade prognoser och beslutsunderlag.

  Med hjälp av AI kan man också identifiera trender och mönster i data som kan vara svåra att se annars. Dessutom kan AI genom prediktiv analys prognostisera framtida ekonomiska scenarier och hjälpa till att förutse potentiella risker och möjligheter.

  På det här sättet kan AI hjälpa ledningen att fatta välinformerade strategiska beslut. Insikterna som AI bidrar med kan vara oumbärliga för att förutse trender, optimera budgetar och planera för framtida tillväxt.

  Läs mer: Så ser företagen på ekonomiavdelningens framtid

  Tänk på det här

  AI kan alltså inte bara frigöra tid för ekonomiavdelningen genom att automatisera rutinmässiga uppgifter – tekniken ger också värdefulla fördelar när det gäller förbättrad datakvalitet, högre säkerhet och säkrad compliance. Och kanske allra viktigast; med hjälp av AI kan ekonomiavdelningen hjälpa verksamheten att ta välinformerade affärsbeslut i rätt tid.

  Men det är viktigt att komma ihåg att AI inte ersätter mänskligt arbete, utan snarare kompletterar det. När AI sköter hela eller delar av den repetitiva och tidskrävande delen av arbetet kan medarbetarna fokusera på mer strategiska och värdeskapande uppgifter. Den mänskliga aspekten har fortfarande stor betydelse, och det är viktigt att ha kompetent personal som kan tolka och använda de data och insikter som AI genererar.

  För att dra full nytta av AI behöver ekonomiavdelningen investera i rätt teknik och i utbildning för sin personal. Men de behöver också ha en tydlig strategi för hur AI ska användas och integreras inom organisationen. Då får man en bra grund inte bara för att förbättra sin nuvarande verksamhet, utan också för att skapa goda förutsättningar för framtida tillväxt och innovation.

  Läs mer: Experterna berättar: Så ger AI-tekniken ekonomerna superkrafter

  Kom igång med AI!

  Framtiden för ekonomiavdelningen är här, och AI-teknikens inverkan kommer bara att växa. Genom att redan nu anpassa och integrera AI i era processer kan ni stå redo att möta utmaningar, ta vara på möjligheter och leda vägen mot en mer effektiv och insiktsdriven ekonomifunktion. Med rätt strategi kan AI hjälpa ditt företag att bli mer effektivt, innovativt och konkurrenskraftigt.

  Vi brinner för att hjälpa ekonomiavdelningar med smarta verktyg och digitala lösningar. Läs mer om vad vi kan hjälpa dig med, eller kontakta oss så berättar vi mer.

  Läs mer: Molnbaserade affärssystem – en framtidssäkrad lösning

  Vill du ha tips och framtidsspaningar?

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev.