Så ser företagen på framtidens ekonomiavdelning

  Nyligen sände vi tillsammans med vår partner Xledger ett webbinarium med en trendspaning på temat “Så ser företagen på framtidens ekonomiavdelning”. Thomas Falk, vd Xledger AB, presenterade resultat från undersökningen Framtidens ekonomiredovisning – Så ser företagen på ekonomifunktionens utveckling och diskuterade tillsammans med Claes Völcker, vice vd VIEW Ledger AB, frågor som digitalisering, prioriteringar och ekonomens roll.

  I den här artikeln sammanfattar vi några av spaningarna. I inspelningen av webbinariet kan du ta del av alla insikter. Du får också höra svaren på frågor som hur CFO:ns roll kommer att förändras, och hur ekonomifunktionen kan bidra med mer värde till verksamheten.


  Syns inte videospelaren här ovanför? Klicka här för att se webbinariet i ett nytt fönster.

  Hur ser det ut på ekonomiavdelningarna idag?

  På dagens ekonomiavdelning är det vanligt att administrativa uppgifter och manuellt arbete tar upp mycket av arbetstiden. 32% av de tillfrågade företagen svarar också att de lägger för mycket tid på ad hoc-uppgifter.

  När så mycket tid går åt till manuella uppgifter upplever många att de inte hinner med värdeskapande arbete. 51% säger att de inte har tillräckligt med tid till att förse verksamheten med insikter och analys.

  Ekonomiavdelningarna idag jobbar alltså ofta ineffektivt, och kan inte alltid leverera det beslutsstöd som organisationen efterfrågar. Det här ökar risken för att företaget fattar fel affärsmässiga beslut. Det leder också till att ekonomiavdelningarna upplever en hög stressnivå och minskad trivsel, och Claes och Thomas konstaterar att det kan bli dyrt och svårt att rekrytera rätt kompetens för framtiden.


  Claes Völcker, vice vd VIEW Ledger och Thomas Falk, vd Xledger vid inspelningen av webbinariet Så ser företagen på framtidens ekonomiavdelning. Foto: Xledger.
  Claes Völcker, vice vd VIEW Ledger och Thomas Falk, vd Xledger.Foto: Xledger

  Claes Völcker, vice vd VIEW Ledger och Thomas Falk, vd Xledger.Foto: Xledger

  Claes Völcker, vice vd VIEW Ledger och Thomas Falk, vd Xledger. Foto: Xledger

  Hur går det med digitaliseringen?

  Undersökningen visar att digitaliseringsresan är på god väg. 8 av 10 av de tillfrågade företagen har digitala lösningar på plats för tidredovisning, utlägg, reseräkningar och projektuppföljning mot budget.

  Men det finns fortfarande en hel del kvar att göra, och få har implementerat lösningar som på allvar kan avlasta ekonomiavdelningen. Bara 5 av 10 har realtidsrapportering, och färre än hälften har automatiserat det som ofta tar absolut mest arbetstid – den löpande bokföringen.

  Det är än så länge också få som har bra verktyg för automatisk insamling och sammanställning av data. Claes och Thomas konstaterar att det gör det svårt att möta krav och efterfrågan på komplexa områden som hållbarhetsredovisning. Om den data som behövs från övriga organisationen och från leverantörer samlas in manuellt blir arbetet omständligt och tidskrävande, och risken ökar för felkällor och osäkerhet på om datan stämmer.

  “Om man ska hålla på och skicka Excel-dokument fram och tillbaka kommer man aldrig att få ihop det här. Det finns inte en möjlighet att ha den här typen av avancerad rapportering utan en digitaliserad och automatiserad process.”

  Claes Völcker, vice vd VIEW Ledger AB

  Hur ser framtidens ekonomiavdelning ut?

  Om man får tro företagen som har svarat på undersökningen kommer fördelningen av tid och resurser att se annorlunda ut på ekonomiavdelningen i framtiden. 44% tror att bokföringen kommer att ta mindre tid, och lika många förutspår att man kommer att lägga mer tid på framåtriktad arbete som prediktivt beslutsstöd, insikter och rådgivning.

  När det gäller tekniska lösningar tror 61% att de kommer att arbeta i ett molnbaserat affärssystem, och 27% förutsäger att AI kommer att ta över arbetsuppgifter som idag görs manuellt. I webbinariet kan du höra Claes och Thomas resonera kring vilka arbetsuppgifter det kan handla om, och vad det kommer att innebära.

  Tips och vidare läsning

  Vill du läsa undersökningen Framtidens ekonomiredovisning – Så ser företagen på ekonomifunktionens utveckling i sin helhet? Här kan du ladda ner hela rapporten.

  Vill du få inbjudningar till framtida webbinarier om ekonomi och digitalisering? Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du del av senaste nyheterna och tipsen.

  Läs mer på bloggen

  Så ger AI-tekniken ekonomerna superkrafter

  5 anledningar för ekonomiavdelningen att börja med AI nu

  Vad krävs för att lyckas som CFO?

  5 tips för en effektiv ekonomiavdelning

  Vill du ha tips och framtidsspaningar?

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev.