Auktorisation som vapen mot ekonomisk brottslighet

  Att bekämpa den ekonomiska brottsligheten står högt på agendan för både politiker och näringsliv. Tidigare i våras la Svenska Bankföreningen fram ett förslag till regeringen som i korthet innebär att redovisningskonsulter ska:

  1. Vara föremål för obligatorisk auktorisering
  2. Vara en skyddad yrkestitel och ett centralt register ska föras
  3. Vara föremål för tillsyn
  4. Vara anmälningsskyldiga för ekonomisk brottslighet

  Maria Hansen, affärsområdeschef för redovisning och lön på VIEW Group kommenterar förslaget:

  – Att ha en tydlig auktorisation med ett centralt register skulle vara ett mycket kraftfullt vapen i kampen mot ekonomisk brottslighet, inte minst när det gäller penningtvätt. En högre status ökar efterfrågan på att bolag ska ha auktoriserade redovisningskonsulter. Något som i sin tur minskar risken för att oseriösa aktörer faktiskt i stället underlättar – eller i värsta fall medverkar till att brott begås.

  Maria Hansen, VIEW Group Sverige

  Hon tillägger:

  – Jag tycker att det är mycket förvånade att till exempel banker idag inte i högre grad kräver att redovisningen sköts av auktoriserade konsulter.

  Läs mer

  Hela förslaget finns att läsa på Svenska bankföreningens hemsida.

  Vill du ha tips och framtidsspaningar?

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev.