Redovisningsnyheter inför 2024

  Inför årsskiftet finns det en del nyheter att hålla koll på för dig som företagare. Här belyser vår rådgivare Lars Jonsson Bergman några av de viktigaste.

  Beloppsgränserna 2024 som avser löner med tillhörande gränser är:

  Brytpunkten för att betala statlig skatt kommer att vara 615 300 kr (51 275 kr / månad). För att vara säker på att få maximal pensionsgrundande inkomst ska man erhålla 614 934 kr (51 245 kr / månad). Det innebär att generella tipset är att se till att ta ut en lön på ca 615 000 kr för helåret 2024.

  Senaste budet när det gäller utredningen av de så kallade 3:12-reglerna, de särskilda reglerna för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, är att den ska vara klar den 31 maj 2024. Då får vi förhoppningsvis mer klart för oss hur de förväntade förbättringarna kommer att se ut.

  Det är lagändringar på gång (2024 eller 2025) och en av dessa kan komma att innebära att Aktiebolagslagens skrivelse gällande kontrollbalansräkning vid kapitalbrist slopas. Förslaget är att ersätta den med en mer generell skrivning. Hur detta kommer att behöva hanteras bevakar givetvis vi på VIEW för att kunna guida våra kunder på ett bra sätt.

  Lars Jonsson Bergman, auktoriserad redovisningskonsult och senior rådgivare, VIEW Ledger
  November 2023

  Vill du ha tips och framtidsspaningar?

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev.