Nytt lagförslag om slopat krav på papperskvitton

  Uppdatering maj 2024: Den 22 maj sa riksdagen ja till regeringens förslag om att slopa kravet på att spara papperskvitton. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli.

  Regeringen fattade nyligen beslut om en lagrådsremiss med förslag om att kravet på att spara räkenskapsinformation som kvitton och fakturor i originalform, vanligtvis i pappersformat, ska tas bort. Idag är kravet att företag ska spara räkenskapsmaterial i sin ursprungliga form i minst tre år. Med det nya förslaget kommer företagen i stället att kunna digitalisera materialet och inte behöva behålla de fysiska originalen.

  Det här innebär en betydligt minskad administrativ börda för svenska företag. Regeringen uppskattar att besparingarna i regelkostnader kan uppgå till 3,9 miljarder kronor om året.

  VIEW Groups seniora rådgivare Lars Jonsson Bergman kommenterar:

  – Äntligen är rätt ord! Regeringen föreslår att pappersmaterial med räkenskapsinformation bara ska behöva bevaras till dess att informationen överförts i digital form. Där­efter kan materialet kastas. Detta är något som, framför allt, redovisningsbranschen har lobbat för under många år. Det kommer att underlätta för alla företag och redovisningskonsulter som därmed inte behöver arkivera papperskvitton, pappersfakturor samt övrigt pappersmaterial.

  De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

  Läs mer:

  Läs lagrådsremissen från Justitiedepartementet på regeringens webbplats: Avskaffat krav på bevarande av räkenskapsinformation i original.

  Tillägg maj 2024: Läs om beslutet på riksdagens webbplats: Beslut: Avskaffat krav på bevarande av räkenskapsinformation i original.

  Vill du ha tips och framtidsspaningar?

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev.