Hur lyckas man i rollen som CFO?

  Espen Hovland är nordisk CFO på VIEW Group. Han är relativt ny i sin roll, men har många års erfarenhet som ekonomichef i andra organisationer, och från flera olika roller inom ekonomi. Vi bad Espen att dela med sig av sina erfarenheter om hur man bäst lyckas i rollen som nytillträdd CFO.

  Att leda en ekonomiavdelning innebär ett stort ansvar. Som CFO är din uppgift att se till att företaget har en sund ekonomi, och en god grund för utveckling och tillväxt. Inte alltid ett lätt jobb, med andra ord. Och när förändringstakten är hög, och ny teknik både utmanar traditionella affärsmodeller och skapar nya möjligheter, har CFO:n av de mest centrala rollerna.


  Insikt i företagets värdedrivare

  – För det första måste man ha insikt i företagets värdeskapande drivkrafter och förstå vilka strategiska mål företaget har, inleder Espen.

  Du måste utmana beslut och ha fokus på vad som verkligen driver värde för att uppnå de resultat du vill ha. Det gör du genom att skapa dig insikt i verksamhetens data, strukturera era data och definiera vilka nyckeltal som driver det finansiella resultatet, till exempel.

  – För att få bra koll på vad som är på gång i verksamheten kan det också vara en god idé att prata med representanter från olika avdelningar, som försäljning, marknadsföring och HR. Försök förstå utmaningarna och drivkrafterna på de olika avdelningarna.

  – Kombinationen av din professionella expertis och kunskapen du får om olika delar av organisationen kommer att hjälpa dig att tänka nytt och se nya möjligheter för företaget. Det är väl investerad tid för att bli ännu bättre i rollen som CFO, menar han.

  – När man har många bollar i luften är det viktigt att fokusera på nästa viktiga beslut och förstå hur det beslutet påverkar den långsiktiga strategin. Skapa ett bra beslutsunderlag för dig själv genom att dra insikter ur er data. Det ger dig bästa möjliga förutsättningar att ta väl övervägda beslut utifrån de olika scenarierna. På så sätt ökar chanserna att företaget klarar sig bra i branschen, och kan fatta rätt beslut inför framtiden.

  Utrymme att tänka utanför boxen

  – Det andra jag tycker är viktigt som CFO är att ha ett balanserat förhållningssätt när det kommer till riskbedömning i arbetsmetodiken, fortsätter han.

  Håll inte på med detaljstyrning, och försöka inte hinna med att vara involverad i allt som händer överallt i verksamheten. Försök hellre ha ett tydligt förhållningssätt kring vilken risk du accepterar, och styr verksamheten utifrån det.

  – Det kommer att stimulera medarbetarna till att hålla rätt nivå på diskussioner och analyser, och är en viktig del i att bygga en kultur där man inte behöver vara rädd för att misslyckas. Ett bra klimat i företaget är inte bara motiverande för medarbetarna, utan det kan också ofta resultera i att de som rapporterar till dig kommer på nya och oväntade lösningar. Det kan vara väldigt nyttigt att våga tänka utanför ramarna ibland. Det är viktigt för att driva utveckling, konstaterar han.

  Använd systemen som Formel 1-bilar

  – Sist men inte minst är det viktigt att ha förståelse för IT-infrastrukturen och de system företaget har. Framför allt inom ekonomifunktionen, men egentligen också för företaget som helhet. Då är det lättare att förstå och kunna utnyttja systemen och era data på bästa sätt.

  Det finns många bra system där ute, som inte används till sin fulla potential. Det kan liknas med Formel 1-bilar som bara används för att köra i 30 km/h-zoner. Många företag använder inte sina system maximalt, och det är mycket olyckligt.

  – Det är också många som köper in system och bara lägger det ovanpå ett problem. Det löser väldigt sällan någonting, eftersom problemet ofta ligger i datastrukturen eller i utmaningar i verksamhetsprocesserna.

  – Därför är det viktigt att förstå den underliggande datastrukturen, för att se hur tekniken kan hjälpa dig att få fram rätt data. Och självklart effektivisera arbetsprocesserna, ler han.

  3 råd för att lyckas som CFO

  – Så för att sammanfatta, tror jag att det är tre saker som är extra viktiga, säger Espen.

  1. Skapa dig en djup insikt i företagets värdeskapande drivkrafter och utmana diskussioner genom datadrivna insikter.
  2. Ha ett balanserat förhållningssätt till accepterad risk i frågor och beslut.
  3. Förstå vikten av att investera i bra system för automatisering och digitalisering.

  – Jag menar att de här tre sakerna är centrala för att lyckas i rollen som CFO på bäst sätt idag, avslutar han.

  Vill du ha tips och framtidsspaningar?

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev.