CFO:ns nya roll i kristider

  I tider av ekonomisk osäkerhet blir CFO-rollen mer avgörande än någonsin för att hjälpa företaget att navigera rätt genom både utmaningar och möjligheter. Alexander Lind, CFO på VIEW Ledger Sverige och Espen Hovland, CFO på VIEW Ledger Group i Norden delar här med sig av sin syn på ekonomichefens roll i tider av kris.


  Alexander Lind, CFO på VIEW Ledger AB

  Alexander Lind, CFO på VIEW Ledger AB

  Hur förändras CFO:ns roll i osäkra tider?

  – Beroende på vilken bransch man verkar inom och vilken typ av kapitalstruktur bolaget har, blir insikten och slutsatsen som dras av de finansiella siffrorna avgörande. Det hjälper både styrelsen och den övriga ledningen att fatta rätt strategiska beslut i turbulenta tider. Med den ökande inflationens påverkan för ett bolags lönsamhet är CFO:ns roll central för att upprätthålla stabilitet, säger Alexander Lind. Han fortsätter:

  – En osäkrare ekonomi till följd av lågkonjunktur och extrema världshändelser påverkar nästan alla företag. För ekonomifunktionen blir det viktigt att kunna vara flexibla och prioritera områden som kanske inte är lika avgörande under högkonjunktur.

  Till exempel är det oftast viktigt att skifta fokus mot en mer intensiv övervakning av förfallna kundfakturor och arbetet med likviditetsprognoser. Det arbetet blir extra betydelsefullt när risken för konkurser hos kunderna ökar.

  Espen Hovland fyller i:

  – Även om man kanske inte kan säga att själva rollen som CFO förändras, så ökar vikten att ha god insikt. Att driva företag innebär alltid ett visst mått av risktagande, och i osäkra tider ökar vanligtvis risken. Då ökar också behovet av att ta rätt beslut. Bra beslut baseras på goda insikter och det är något som CFO:n bör sitta på i sin roll.


  Espen Hovland, nordisk CFO på VIEW Group.

  Espen Hovland, nordisk CFO på VIEW Group.

  Hur står man som företag rustat att stå emot ökade kostnader och minskad efterfrågan?

  – När lägre intäkter beror på en osäker och vikande marknad, inte det enskilda bolaget, kommer ofta de med bäst kontroll över valuta, ränteexponering, effektiva processer och kostnadskontroll att ha fler möjligheter än de som inte har koll på de sakerna, menar Espen.

  Det finns ett antal konkreta åtgärder som minskar sårbarheten. Till exempel är det bra att undvika långa kontrakt som inte har mekanismer för att justera priser eller att kunna dra sig ur avtalet. Och för företag som har intäkter och kostnader i olika valutor är det viktigt att ha översyn över dem och eventuellt säkra delar av risken genom derivat.

  Alexander tillägger:

  – Det finns ingen enkel lösning, men en viktig nyckel för att möta de här utmaningarna är förberedelser. Prognosarbetet blir ett avgörande verktyg för att förekomma ovälkomna överraskningar. Att flytta framtiden till nutiden genom noggrann planering gör det möjligt för företaget att agera proaktivt snarare än reaktivt.

  – Jag tycker också att man ska komma ihåg att kriser kan skapa möjligheter. Företag som är väl rustade för ekonomiska kriser kan till exempel öka sina marknadsandelar när andra företag kämpar. En djup insikt i företagets finansiella situation, tillsammans med korrekt strategiskt beslutsfattande, kan vara nyckeln till tillväxt trots ekonomisk instabilitet.

  I tider av kris ser man ofta över befintliga processer och rutiner. Vad bör man fokusera på för att stå ekonomiskt rustad för framtiden?

  – Det är viktigt att ha processer som är stringenta med det ekonomiska läget – men det är också viktigt att öka medvetenheten kring den interna finansiella situationen hos andra beslutfattare så att ledningen kan fatta beslut med full insyn i företagets siffror. Att löpande följa upp bolagets finansiella ställning genom prognostisering och noga resultatuppföljning blir naturligt tongivande fokusområden, säger Alexander.

  – Jag tycker att man ska säkra rätt processer och rutiner när tiderna är goda. I tider av kris och lågkonjunktur är det i stället läge att satsa på att vinna marknadsandelar. Det kanske inte alltid känns mest naturligt, men åtgärder man kan vidta då är till exempel att sänka priset, öka marknadsbudgeten och driva kampanjer. Allt för att ta in fler kunder och ta en större del av marknaden, tillägger Espen.

  Har ni något sista råd att dela med er av?

  – Jag tycker att man som CFO ska tänka på att man också har en viktig roll i att skapa trygghet för företaget och medarbetarna. Lika värdefullt som det är att ha en god kontroll över den finansiella situationen i bolaget är det också att kommunicera tydligt och att vara transparent med både utmaningar och möjligheter. Det ger kontroll, skapar trygghet och bygger en stark grund att bygga vidare på, summerar Alexander.

  – Grunden för att kunna ha god insikt är bra data. Datakvalitet är centralt och kräver strategiskt och noggrant arbete från ekonomiteamet. Min erfarenhet är att de företag som förstår vikten av att investera tid och pengar i datakvalitet är de som får bäst insikt och fattar de bästa besluten, avslutar Espen.

  Läs mer

  Vill du ha fler råd, och prata ekonomi med oss? Läs om hur vårt rådgivningsteam kan hjälpa dig.

  Lästips på bloggen

  Så lyckas du i rollen som CFO

  Redovisningskonsultens råd för tuffare tider

  Trendspaning: Så ser företagen på framtidens ekonomiavdelning

  Vill du ha tips och framtidsspaningar?

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev.