Råd från redovisningskonsulten i tuffare tider

  I tuffare tider blir det allt viktigare att ha koll på företagets siffror för att skapa ekonomisk hållbarhet och bygga en stabil grund för att möta framtiden. Charlotte Svanholm Jepson är redovisningskonsult på vårt Malmö-kontor. Vi passade på att ställa några frågor till henne om vad som är bra att tänka på i en lågkonjunktur.

  Charlotte har över 30 års erfarenhet av redovisning både från byråsidan och inom privata och offentliga verksamheter. Idag är start-up-verksamhet ett av Charlottes specialistområden och hon går ofta in i interimsroller som CFO för bolag som behöver tillfällig förstärkning.

  – Mina kunder är den största anledningen till att jag älskar mig jobb, säger Charlotte och fortsätter:

  – Jag tycker att det är så spännande och intressant att sätta mig in i mina kunders verksamheter för att kunna vara ett bollplank och ge konkreta råd när viktiga beslut ska tas.

  Charlotte Svanholm Jepson är redovisningskonsult och rådgivare på VIEW Ledger i Malmö.

  Vi går mot tuffare tider, märker du av det bland dina kunder?

  – Jag märker absolut av en ökad medvetenhet. Det påminner lite om hur det var under pandemin. Mina kunder blir överlag mer intresserade av detaljer i den ekonomiska redovisningen. Det bottnar ofta både i eget intresse, och i att investerare och banker kräver in fler och tätare underlag i form av exempelvis analyser och prognoser.

  Vilket råd vill du ge till företagare?

  – Självklart är det alltid viktigt att ha koll på sin ekonomi, men i goda tider är det lätt att mycket flyter på av gammal vana. Om det däremot finns risk för att försäljningen viker eller att företagets kunder inte betalar sina fakturor blir det än mer viktigt att aktivt arbeta med analyser och prognoser för olika scenarion.

  Kan du ge exempel på kostnader som oftast går att minska utan att det ger alltför stor effekt på verksamheten?

  – Det är svårt att ge ett generellt svar eftersom alla verksamheter är så olika. Det som kan vara onödiga kostnader för ett företag behöver inte vara det för ett annat. Däremot är det en god idé att göra en detaljerad kostnadsanalys för att se vad pengarna går till.

  – Det är lätt hänt att vissa kostnader blir ”fasta” och man kanske inte alltid reflekterar över om de är nödvändiga eller inte, och framför allt hur de står i relation till eventuellt förändrade intäktsströmmar.

  Vad ska man helst inte göra för att spara kostnader?

  – Det är lätt att tänka att man ska dra ner på kostnader som kortsiktigt ger snabba besparingar, som till exempel marknadsföring, resor, personalvård och utbildning. Men det är alltid viktigt att fundera över vilken effekt besparingarna har på lång sikt.

  – Om du drar ner på marknadsföringen kanske du riskerar att inte få in nya kunder framöver. Och om personalen inte känner sig omhändertagen finns det risk att du tappar viktiga medarbetare. Det centrala vad gäller kostnader är egentligen att noga analysera vilka kostnader man har och hur de kan kopplas till företagets långsiktiga mål.

  Kostnadsbesparingar är ju inte direkt roliga, hur kan man förklara det för sina medarbetare?

  – Jag tycker att det är viktigt att vara så transparent som möjligt om företagets ekonomiska läge inför medarbetarna. Då brukar förståelsen för kostnadsbesparingar också öka. Om möjligheten finns kan det till och med vara en idé att involvera medarbetare i prioriteringen för vilka besparingar som ska göras.

  – Glöm inte heller bort att vara tydlig med vad som inte har prioriterats bort. Kanske har ni skippat paraplyer och pennor med tryck till kontoret, men ni behåller fruktkorg, friskvårdstimme och gott kaffe, avslutar Charlotte.

  Läs mer

  Råd från en erfaren redovisningskonsult kan vara till stor nytta både i goda och tuffare tider. Här kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag med ekonomisk rådgivning.

  Lästips på bloggen

  4 kundrutiner för bättre likviditet

  CFO:ns roll i kristider

  6 tips för bättre kontroll av företagets likviditet

  3 sätt din redovisningskonsult hjälper dig att fatta bättre beslut

  Vill du ha tips och framtidsspaningar?

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev.