Engångsskatt på slutlön – vad gäller?

  En vanlig fråga som dyker upp när en anställning avslutas är om det ska vara engångsskatt på slutlönen. Vad gäller egentligen, är det engångsskatt som är korrekt eller är det reglerna för annan huvudarbetsgivare som gäller? Hur skatten beräknas kan innebära stor skillnad för medarbetaren. Om skatteavdraget blir för litet finns det risk att hen får kvarskatt – något som ofta kommer som en obehaglig överraskning.

  Vad avgör skatteavdraget?

  Utgångspunkten när arbetsgivare drar skatt från medarbetares lön är att ”Preliminär skatt ska betalas för beskattningsåret med belopp som så nära som möjligt kan antas motsvara den slutliga skatten för samma år”.

  Det finns två viktiga faktorer som är avgörande för vilken skatt som ska dras. Det beror på:

  • Om den som betalar ut lönen är huvudarbetsgivare
  • Om utbetalningen är att betrakta som ett engångsbelopp

  Tabellskatt dras på löpande lön som upprepas varje månad, medan engångsskatt dras på det som anses vara engångsbelopp som inte betalas ut regelbundet.

  Tabellskatt eller engångsskatt på slutlön?

  Semesterersättning och retroaktiv lön är två exempel på ersättningar som räknas som engångsbelopp. Både semesterersättning och retroaktiv lön utgör ofta en stor del av slutlönen. Samtidigt betalas slutlönen ofta ut först månaden efter att sista arbetsdagen är utförd. Ska man som arbetsgivare då dra skatt enligt huvudarbetsgivarprincipen eller räknas slutlönen som en sidoinkomst?

  2021 kom Skatteverket med ett ställningstagande som gör det tydligare för den som sköter löneutbetalningar:

  ”Skatteverket anser att ersättningar som betalas ut i samband med att en anställning avslutas, fortsatt ska behandlas som huvudinkomst till och med den månad då den sista regelbundna löneutbetalningen görs. Skatteavdrag ska därför göras enligt allmän tabell på den sista löneutbetalningen och enligt engångstabell på engångsbelopp som betalas ut samma månad som lönen.”

  Här kan du läsa hela ställningstagandet från Skatteverket.

  Skatt på slutlön – exempel från Skatteverket

  Exempel 1:

  En anställd arbetar sin sista dag den 15 juni. Den anställda erhåller sin lön under intjänandemånaden. Den 25 juni får den anställda sin lön för juni månad. Lönen räknas som huvudinkomst som är regelbunden och skatteavdrag ska därför göras enligt allmän tabell. Den 25 juli får den anställda en slutreglering som består av semesterersättning. Även denna ersättning bör räknas som huvudinkomst och skatteavdrag göras enligt engångstabell. Om ytterligare ersättning betalas ut i augusti eller senare, ska skatteavdrag göras med 30 procent.

  Exempel 2:

  En anställd arbetar sin sista dag den 15 juni. Den anställda har så kallad efterskottslön och erhåller sin lön månaden efter intjänandemånaden. Den 25 juni får den anställda sin lön för maj månad. Skatteavdrag ska göras enligt allmän tabell på lönen. Den 25 juli får den anställda sin lön för juni månad och en slutreglering som består av semesterersättning. Skatteavdrag ska göras enligt allmän tabell på lönen och enligt engångstabell på slutregleringen. Om ytterligare ersättning betalas ut i augusti eller senare, ska skatteavdrag göras med 30 procent.

  Vill du hjälp?

  Känner du dig osäker på reglerna kring engångsskatt på slutlön, eller alla andra lagar och bestämmelser kring lön? Som kund till oss kan du vara trygg med att våra löneexperter har full koll på vad som gäller, och alltid är uppdaterade på det senaste kring lön.

  Är du inte kund än? Läs mer om våra lönetjänster här.

  Läs mer

  Vad gäller för skatt på sommarjobb?

  7 vanliga misstag i lönehanteringen – och hur du undviker dem

  Vill du ha tips och framtidsspaningar?

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev.