Konkursvågen fortsätter – VIEW:s rådgivare kommenterar

  Den konkursvåg som startade i augusti 2022 ser inte ut att mattas av. I augusti i år gick 564 företag i konkurs, vilket är en ökning med 44 procent jämfört med samma månad föregående år. Inte sedan 1990-talet har antalet konkurser varit så högt som de senaste månaderna. Det visar statistik från Tillväxtanalys, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser.

  VIEW Ledgers seniora rådgivare Lars Jonsson Bergman kommenterar utvecklingen:

  Det är dystra signaler från tjänstesektorns konjunkturbarometer. Vi ser även att antalet konkurser ökar runt om i landet. Min spaning är att storstadsregionerna fortfarande står emot skapligt. Vi ser dock minskad efterfrågan inom primärt tjänstesektorerna reklam och media.

  Lågräntemiljön verkar nu vara ett minne blott. Man kan dock konstatera att ökade räntekostnader inte är just tjänstesektorns stora problem, då de ofta är välkapitaliserade och har låg skuldsättning.

  Tjänsteföretagets största utgift är personalkostnader, men där har löneökningarna varit modesta och det ser ut som att Sverige kommer att ha lägst löneökningar i EU efter Danmark. Detta är givetvis positivt för företagen.

  Vi kan även se att en hel del av de mindre företagen (med upp till 30 anställda) har en väldigt lojal personal, som tillfälligt kommer överens med arbetsgivaren om att går ner i arbetstid. Detta för att tillsammans med företaget brygga över de sämre tiderna och vänta in vändningen. Givetvis har de operativa ägarna först gjort löneavstående innan det blir aktuellt att ta en sådan diskussion med personalen.

  Många företag har nyttjat möjligheten att skjuta upp vissa skatteinbetalningar – en ventil som kom till i samband med lättnader under coronapandemin. I en del fall kommer nu dessa skatteskulder att behöva betalas in, och det kommer att bli påfrestande för många företag.

  Som företag gäller det att ha kontroll på siffrorna. Framför allt behöver bolagets företrädare (styrelseledamöter, VD och så vidare) ha rätt ekonomisk uppföljning så att de kan fatta korrekta beslut om bolagets aktiekapital är till mer än 50% förbrukat. Företrädaransvaret är inte att leka med, då det kan leda till personligt betalningsansvar. Med rätt rådgivning längs vägen eliminerar man den risken.

  Det kan också vara värt att nämna att regeringen har tillsatt en utredning som ska titta på om den så kallade kontrollbalansräkningen ska tas bort och ersättas med något annat. Huruvida det är bra eller dåligt är vår uppfattning att det blir lite mer osäkert vad företrädarna ska göra för att undvika betalningsansvar.

  För att avsluta med något positivt så finns det i en lågkonjunktur också möjligheter att ta marknadsandelar. Konkurrenter försvinner, vilket innebär att om företaget är väl rustat så kan man till och med växa i den sämre konjunkturen på grund av att konkurrensen blir mindre.

  Lars Jonsson Bergman, auktoriserad redovisningskonsult och senior rådgivare, VIEW Ledger
  September 2023

  Läs mer: Förslag om slopat krav på kontrollbalansräkning – VIEW:s rådgivare kommenterar.

  Behöver du hjälp med siffrorna? Läs mer om hur vi kan hjälpa ditt företag med ekonomisk rådgivning.

  Vill du ha tips och framtidsspaningar?

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev.