Förslag om slopat krav på kontrollbalansräkning – VIEW:s rådgivare kommenterar

  Enligt nuvarande bestämmelser i aktiebolagslagen ska styrelsen genast upprätta en kontrollbalansräkning om det finns skäl att anta att aktiebolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Kontrollbalansräkningen är ett instrument för att undersöka aktiebolagets ekonomiska situation och kunna fatta beslut om återställande av aktiekapitalet eller likvidation av företaget.

  I ett utredningsbetänkande som lämnades in till regeringen den 3 juli i år finns ett förslag om att revidera skyldigheten att upprätta kontrollbalansräkning. Om lagändringarna utredningen föreslår blir verklighet träder de i kraft den 1 juli 2025.

  VIEW Ledgers seniora rådgivare Lars Jonsson Bergman kommenterar vad en upphävning av skyldigheten att upprätta kontrollbalansräkning kan innebära:

  – I stället kan det komma att åligga styrelsen att löpande göra en ansvarsbedömning som kommer att bli mindre koncis för styrelsen i tider av finansiella utmaningar. Vad innebär egentligen “tillräckligt med eget kapital” för bolaget i fråga? Hur ska styrelsen agera för att undgå ansvar vid händelse av en efterföljande konkurs?

  Han tillägger:

  – Å andra sidan kommer nog bli svårare för borgenärer att åberopa ansvar hos företrädarna. Enligt förslaget ska styrelser åläggas ansvar att säkerställa att bolaget har “tillräckligt med eget kapital och likviditet mot bakgrund av omfattningen av bolagets omfattning och risker”. Denna skyldighet är mindre koncis än det mer matematiska/redovisningsmässiga ansvaret enligt nuvarande regler om kontrollbalansräkning, som ju kopplas till faktisk kapitalbrist.

  Lars menar att en konsekvens kan bli att företagen kommer att efterfråga en annan form av stöd från sin redovisningsbyrå:

  – Det kommer mest troligen att leda till att företag i högre grad kommer att efterfråga rapporter och analyser om vad som kommer att hända FRAMÅT. Idag är de flesta mer fokuserade på efterkalkyler som resultat och andra KPI:er som bygger på saker som redan hänt.

  – Jag ser framför mig att bolagen kommer att behöva helt andra verktyg, och då kommer både resultat- och likviditetsprognoser på kort och lång sikt bli minst lika aktuellt som en resultaträkning.

  Läs mer:

  Konkursvågen fortsätter – VIEW:s rådgivare kommenterar

  Råd från redovisningskonsulten i tuffare tider

  6 tips för bättre kontroll på företagets likviditet

  CFO:ns viktiga roll i kristider

  Vill du ha hjälp med analyser och prognoser?
  Läs om hur vi kan hjälpa ditt företag med ekonomisk rådgivning.

  Vill du ha tips och framtidsspaningar?

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev.