VIEW Ledger och PrimeQ går samman

  Tillsammans med PrimeQ fortsätter nu VIEW sin starka tillväxt i Norden. Sammanslagningen innebär att bolagens erbjudande för tjänster inom redovisning, lön, affärssystem och rådgivning förstärks kraftigt. Samtidigt breddas verksamheten i hela Norden genom att PrimeQs affärsområden IT, telefoni, beslutstöd och e-handel tillkommer.

  Formellt innebär förvärvet att VIEW köper alla aktierna i PrimeQ. Nuvarande ägare i PrimeQ väljer att återinvestera och blir delägare i det sammanslagna bolaget.

  Ett viktigt steg mot att bli Nordens ledande AccounTech bolag

  – Vårt mål är tydligt. Vi ska bli Nordens ledande aktör inom AccounTech och IT. Dit når vi genom att ständigt vara lyhörda för våra kunders behov, utforska ny teknik samt utveckla nya tjänster och produkter. Genom att gå samman med PrimeQ tar vi ett strategiskt viktigt steg framåt. De kommer in med mycket intressanta produkter och en stark teknisk specialistkompetens som stärker oss på IT-området. Tillsammans med ekonomitjänsterna får vi ett unikt erbjudande för våra gemensamma kunder i Norden, säger John Hugosson, koncernchef i VIEW Group.

  Gemensam vision och stor nordisk potential

  – PrimeQ väljer att gå samman med VIEW för att vi ser en stor potential i vad vi kan göra tillsammans. Vi har samma värdegrund vilket innebär att vi har medarbetarna i fokus och närhet till kunderna. PrimeQ har byggt ett unikt koncept kring ekonomitjänster, IT och systemlösningar och tillsammans med VIEW kan vi utveckla detta ytterligare. Vi ser också stora möjligheter i att samarbeta på nordisk nivå, säger Claes Völcker, koncernchef på PrimeQ.

  Mer sofistikerade lösningar

  – Att få jobba tillsammans med många nya kompetenta kollegor från PrimeQ är något som vi är både glada och stolta över, säger Joseph Mogefors, vd för VIEW Ledger AB och fortsätter:

  – Vi har länge haft som mål att erbjuda ett bredare tjänsteutbud inom IT och med PrimeQ får vi tillgång till unik kompetens som hjälper oss att möta kundernas efterfrågan. PrimeQ har flera egna produkter, exempelvis beslutstöd, som gör att vi kan erbjuda ännu mer sofistikerade lösningar till kunderna som kan få full kontroll på sin verksamhet.

  Sammangåendet innebär större lokal närvaro på den svenska marknaden med kontor i Stockholm, Västervik, Kalmar, Malmö, Lund, Motala, Västerås och Norrköping. Totalt kommer företaget i Sverige att ha drygt 200 medarbetare och omsätta ca 275 MSEK.

  Kontakt och frågor

  John Hugosson, koncernchef, VIEW Group
  +47 92863916
  jhu@viewledger.com

  Claes Völcker, koncernchef, PrimeQ AB
  +46 (0) 70 925 32 33
  Claes.Volcker@PrimeQ.se

  Joseph Mogefors, vd, VIEW Ledger AB
  +46 (0) 70 797 12 07
  jmo@viewledger.com

  Om VIEW Ledger

  VIEW Ledger är en del av VIEW Group som grundades 2004 av tre bröder, en snabbväxande nordisk aktör inom AccounTech och IT. De drygt 420 medarbetarna finns idag på ett 20-tal kontor i Sverige, Norge och Finland. Tillsammans levererar de affärssystem, redovisningsteknologi och tjänster inom redovisning, lön och ekonomisk rådgivning. Företagets omsättning innan samgåendet med PrimeQ var cirka 500 MSEK. Totalt kommer den nya sammanslagna verksamheten att ha ca 540 medarbetare i Norden och omsätta ca 675 MSEK kronor.

  Om PrimeQ

  PrimeQ grundades 2011 med visionen att skapa en unik sammansättning av produkter och tjänster inom ekonomi, affärssystem och IT. Målsättningen har hela tiden varit att uppfattas som en partner med många specialister. PrimeQ är idag drygt 100 medarbetare på fem orter. Bolaget erbjuder paketerade produkter och tjänster inom IT, telefoni, redovisning, lön, affärssystem, beslutstöd och e-handel. PrimeQs omsättning är ca 175 MSEK innan samgåendet.


  Från vänster: John Hugosson, koncernchef VIEW Group, Claes Völcker, koncernchef PrimeQ och Joseph Mogefors, vd VIEW Ledger AB.

  Från vänster: John Hugosson, koncernchef VIEW Group, Claes Völcker, koncernchef PrimeQ och Joseph Mogefors, vd VIEW Ledger AB.

  Vill du ha tips och framtidsspaningar?

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev.