Vi finns här för dig och din verksamhet

  Det är nästan obegripligt att förstå hur snabbt saker har gått på senaste tiden och hur stora förändringar vi har varit tvungna att anpassa oss till på otroligt kort tid. Kanske är det fel att säga att vi har blivit tvungen att anpassa sig. Mer exakt är det förmodligen att de flesta är i mitten av en förändringsprocess som vi inte var beredd på skulle komma.

  Som chef eller företagare har du förmodligen fler frågor än svar just nu. Innan vi går in på detaljerna vill vi att du kommer ihåg att det kommer en tid efter denna kris. Det kommer en period då vi kommer återgå till vardagen och det normala igen. Hur du hanterar dina anställda och hur du kommunicerar med kunder och leverantörer i dessa tider är och kommer att vara viktigt.

  På VIEW arbetar vi för att ge våra kunder superkrafter inom ekonomi och vårt mål är att ge alla våra kunder insikt och översikt i realtid. Detta ger ökad kontroll och bättre beslutsfattande för verksamheten. Vi på VIEW Ledger finns alltid här för dig och din verksamhet för att besvara på de frågor som du har oavsett om det gäller regeringens krispaket eller andra frågor som rör ditt företags ekonomi. Nedan tänkte vi presentera regeringens krispaket närmare.

  Krispaket för svenska företag och verksamheter
  Den 16 mars presenterade regeringen ett krispaket för svenska företag och verksamheter vilket innehöll bland annat korttidsarbete, sjuklöneansvar samt likviditetsförstärkning. Sedan tidigare är det bestämt att karensavdraget slopas mellan 11 mars och 31 maj genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet. Den anställde får ansöka om ersättning hos Försäkringskassan medan arbetsgivaren gör karensavdrag som vanligt. Bestämmelserna omfattar både anställda och egenföretagare.

  Korttidsarbete
  Regeringen föreslår ett nytt system om korttidsarbete, dvs. en temporär permittering av arbetskraft, för att rädda svenska jobb. Ändringarna föreslås träda ikraft den 7 april men börja gälla från och med den 16 mars. Förslaget innebär att arbetsgivarens kostnader kan minskas med upp till 50 % om den anställde går ner i arbetstid medan den anställde får behålla ungefär 90 % av lönen. Staten går in och täcker upp stora delar av kostnaden.

  Du måste dessutom först göra andra nedskärningar, till exempel säga upp konsulter eller andra som inte är tillsvidareanställda – så länge inte konsulterna är så kallat verksamhetskritiska. Det finns stöd i lagen för att även konsulter ska kunna få jobba kvar så länge de är nödvändiga. Dessutom ska företaget kunna visa att svackan är tillfällig. Det kan sätta stopp för till exempel nystartade företag som aldrig har gått med vinst, och därmed inte kan visa upp bokslut som visar att ekonomin var bra före covid-19.

  Det finns tre fasta nivåer för arbetstidsminskning: 20, 40 eller 60 % som innebär minskade kostnader med 19, 36 respektive 53 % för arbetsgivaren. Det är endast vid arbetstidsminskning inom dessa nivåer som stöd för korttidsarbete gäller.

  Företag som kan visa på svårigheter att klara den ekonomiska situation som uppkommer på grund av covid-19 kan ansöka om korttidsarbete. Svårigheterna ska alltså vara orsakade av ett förhållande utom arbetsgivarens kontroll och specifikt drabba företagets verksamhet.

  Ansökan görs till Tillväxtverket (möjligt från och med 7 april) och kan bara omfattas av anställda som varit avlönade tre månader före ansökan och som arbetsgivaren betalat arbetsgivaravgifter för. Anställda som tillhör arbetsgivarens familj är inte stödberättigade.

  Ersättning för korttidsarbete kommer att täcka löner upp till 44 000 kr i månaden och kan ges i sex månader, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre månader.

  Sjuklöneansvar
  Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1–14.

  Likviditetsförstärkning
  Förslaget innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Företags anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. Ränta och en anståndsavgift tas ut för anståndsbeloppen. Räntan är 1,25 procent per år, plus en avgift på 0,3 procent per månad. Det motsvarar en avdragsgill ränta på 0,53 procent per månad (6,6 procent per år).

  De nya reglerna föreslås börja gälla den 7 april 2020, men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. Det innebär att företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto för januari till mars kan få skatten återbetald från Skatteverket. Anstånd kommer endast beviljas företag som inte missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa. Anstånd får inte heller beviljas företag som har större skatteskulder.

  Vill du ha tips och framtidsspaningar?

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev.