Använder du din redovisning för att ta strategiska val?

  Din redovisning ger dig mycket användbar information om företagets verksamhet. Läs mer om vad vi tycker att du bör ha kontroll över för att öka lönsamheten eller avverka en negativ trend.

  Behöver du kunna fatta snabba beslut?

  Då kan du inte vänta till slutet av månaden tills du ser resultatet, du måste ha uppdaterade siffror tillgängliga hela tiden. Med ett molnbaserat finansiellt system har du ett bra förvaltningsverktyg och en källa för bra beslut.

  Täckningsbidrag – vad tjänar du pengar på?

  Genom att ha en detaljerad översikt över täckningsbidraget kan du se vilka varor eller tjänster du tjänar pengar på. Och inte minst vad som är minst lönsamt. Baserat på den här informationen om redovisning kan du skapa en kostnadsanalys som ger dig en ledtråd om vilka kostnader som är för höga eller hur hög din inkomst ska vara för att täcka kostnaderna.

  Hur närmar du dig budget? Ser du trender?

  Om det finns stora skillnader mellan redovisningssiffrorna och budgeten under året är det viktigt att titta på orsaken till detta och vidta åtgärder fortlöpande. Ibland är budgeten för året inte riktigt fastställd för hela den aktuella perioden.

  Prognoser som inkluderar faktorer som du inte känner till under din budget måste användas aktivt under hela året för att hålla förväntningarna uppdaterade. Detta är ett bra mått på om företaget kommer att uppnå sina mål och tjäna pengar i slutet av året.

  Har du koll på varulagret?

  Om du har en aktuell och integrerad inventering kan du enkelt hålla reda på vad du har på lager i förhållande till inköp och avvecklade varor. Då kan du se till att du inte köper varor du redan har och att du har tillräckligt med lager i förhållande till uppskattade order. Bra lagerhantering kan också leda till ett minskat behov av nedskrivningar i kontona.

  Genom att ha god kontroll över inventeringen och samtidigt behålla god kontroll över den dagliga verksamheten kan historiska data användas för att förutsäga framtida efterfrågan. Så här kan du vara förutseende och göra inköp ibland till mer gynnsamma priser.

  När kan du förvänta dig vinster?

  Det är inte säkert att alla intäkter leder till vinst för företaget. För att säkerställa att fasta och rörliga kostnader relaterade till försäljning täcks, kan en break-even-analys beräkna säkerhetsmarginalen.

  Genom att analysera olika prisnivåer kopplade till olika efterfråganivåer kommer en sådan analys att användas för att bestämma vilken försäljningsnivå som krävs för att täcka de totala fasta kostnaderna. En efterfråganalys ger säljaren större inblick i försäljningsmöjligheter.

  Hur förhåller du dig till dina konkurrenter?

  För många företag är tillgången till industrisiffror en stor fördel. Med en branschanalys eller “benchmark” kan du jämföra hur du jämför dig med andra jämförbara företag eller de företag som klarar sig bra i sin bransch. Här kan du se om du till exempel har en högre varukostnad än dina konkurrenter, vilket i sin tur utgör grunden för förhandlingar och eventuell leverantörsbyte.

  Dessutom bör marknadspriserna övervakas för att inte förlora kunder eller förlora intäkter från felaktig prissättning på marknaden.

  Vilka är dina framgångsfaktorer?

  Det är viktigt att definiera några framgångsfaktorer/KPI:er som är avgörande för att verksamheten ska uppnå sina mål. Vilka nyckeltal ger dig en snabb ledtråd till hur ditt företag går? Antal möten med nya kunder eller eller genomsnittligt ordervärde?

  Det kan vara viktigt att mäta kundtjänstens responstid eller antalet olösta supportärenden. Finns det några branschspecifika KPI:er som kan vara intressanta att mäta?

  De framgångsfaktorer du definierar bör hjälpa dig att prioritera korrekt. Om du mäter fortlöpande kan du se avvikelser tidigt så att du kan vidta åtgärder.

  Är du inte säker på var du ska börja? Saknar du resurser för att göra analyserna og redovisning själv? Vi kan hjälpa dig att förstå vilka åtgärder som kan vidtas för att utnyttja dina resurser på bästa sätt. Kontakta oss så hjälper vi dig med redovisning .

  Vill du ha tips och framtidsspaningar?

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev.