Ny dom förenklar användandet av utomståenderegeln

  Nyligen avkunnade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) sin dom gällande fåmansföretags förvärv av aktier genom en nyemission i ett annat fåmansföretag vid tillämpningen av utomståenderegeln. VIEW Ledgers seniora rådgivare Lars Jonsson Bergman kommenterar domen, som påverkar entreprenörer, familjeföretag och investerare.

  Varför är den här domen viktig?

  Utomståenderegeln, som är en del av 3:12-reglerna, är komplex att tolka. På sista tiden har det rått stor oro bland de företag och investerare som berörs av den. En stor anledning har varit det förhandsbesked som Skatterättsnämnden lämnade i juli 2022 och som meddelade att passiva investerare, som investerar via ett ägarbolag, i ett annat fåmansbolag inte kunde ses som en utomstående ägare.

  Många entreprenörer blev oroade av Skatterättsnämndens besked, och om det hade fastställts av Högsta förvaltningsdomstolen hade det inneburit en förändring av hur man ska tolka begreppet utomstående ägare. En övervägande del av det som tidigare har räknats som utomstående äganden skulle inte längre uppfylla förutsättningarna för tillämpning av utomståenderegeln.

  Det är något som i många fall skulle innebära bland annat dubbel beskattning, vilket skulle ge stora konsekvenser för investeringar, säger Lars Jonsson Bergman.

  Vad innebär domen?

  I Högsta förvaltningsdomstolens dom slås det fast att investerare som köper aktier genom en nyemission från ett fåmansföretag där de själva är aktiva får räknas som utomstående. Detta förutsatt att investerarna är passiva i företaget som utomståenderegeln prövas för. HFD:s tolkning är i linje med utomståenderegelns syfte, och jag anser att domen innebär en mer ändamålsenlig och rimlig bedömning för en delägare som vill tillämpa utomståenderegeln, kommenterar Lars.

  Rådgivning för företagare och entreprenörer

  Driver du ett familjeföretag, är entreprenör eller investerare och behöver stöd i frågor kring beskattning? Vårt rådgivningsteam har lång erfarenhet skattefrågor och hjälper dig gärna. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med ekonomisk rådgivning, eller kontakta oss direkt.


  Lars Jonsson Bergman, senior rådgivare på VIEW Ledger, kommenterar domen om utomståenderegeln.
  Lars Jonsson Bergman, senior rådgivare på VIEW Ledger AB.

  Vill du ha tips och framtidsspaningar?

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev.