Funktioner i Xledger

Med Xledgers kraftfulla funktioner får du smidigare ekonomiprocesser och total översikt över företagets ekonomi i realtid.

Smarta funktioner i Xledger

Xledger har komplett funktionalitet för samtliga processer inom ekonomi.

 • Bokföring
 • Utlägg
 • Branschlösningar
 • Fakturering
 • Integrationer
 • Koncernredovisning
 • Rapportering
 • Analys
 • Budgetering
 • Prognos

Vi kan Xledger

Sedan 2004 har vi hjälpt företag i olika branscher att spara tid och pengar genom att utnyttja alla smidiga funktioner i Xledger. Med Xledger får du full insikt och överblick över din verksamhet – i realtid.

Koncernredovisning i Xledger

Få en överblick över hela koncernen – i en vy! Xledger har en unik koncernstruktur som gör att du enkelt ser ekonomin för alla bolag i koncernen – både på övergripande nivå och för alla underliggande enheter. Det är enkelt att lägga till nya företag som automatiskt ärver befintliga uppsättningar.

Xledger är molnbaserat och har en hög grad av automatisering. Du följer enkelt de olika bolagens utveckling i realtid. Förutom att du sparar tid får du också ett kraftfullt ledningsverktyg för bra beslut.

 • Bra överblick över koncernens likviditet
 • Uppgifterna uppdateras samtidigt i alla företag i strukturen
 • Goda rapporteringsmöjligheter både centralt och lokalt
 • Gå från helhetssynt till detaljnivå med några knapptryckningar
 • Enkel konsolidering av räkenskaper
 • Centrala redovisningsprocesser kan göras för hela portföljen
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga siffror
 • Tillväxtvalutakurser uppdateras dagligen automatiskt
 • Hjälper ledningen att gå från operativt till strategiskt fokus

Projektredovisning i Xledger

Med projektredovisning i Xledger får du full överblick över dina projekt. Följ lönsamheten i projekten och se utgifter, tidrapportering och reella intäkter – med några knapptryckningar. Tidrapportering resursplanering, projektredovisning och automatiserad projektfakturering är fullt integrerade funktioner i systemet.

Med Xledger får du tillgång till många automatiserade och standardiserade processer. En av de mest använda är mobilregistrering och godkännande av timmar, inmatning av timmar mot projekt/uppgift eller automatisk överföring av timmar till lön. Du sparar tid och minskar risken för fel.

 • Automatiserad projektmodul
 • Projektportal som ger mycket god inblick i uppdragen
 • Full spårbarhet på alla nivåer
 • Uppgifts- och resursplanering
 • Registrera och godkänn timmar på vilken enhet som helst
 • Uppföljning av timmar mot projekt och uppgift
 • Automatiserad projektfakturering
 • Automatisk överföring av registrerade timmar till lön
 • Transaktioner registreras automatiskt i huvudbok och kundkonto
 • En heltäckande och uppdaterad översikt över projekträkenskaperna

Budget i Xledger

Ekonomisystemet Xledger har färdiga mallar och rapporter för budget och prognoser. Det går enkelt och snabbt att både jämföra faktiska resultat mot budget och att skapa årsprognoser. Budgetmodulen är integrerad i systemet och hjälper dig att ha överblick, men ger dig också möjlighet att enkelt se på enskilda transaktioner.

 • Ett verktyg för att planera och genomföra budgetprocessen
 • Lätt att följa upp budgetar löpande – med några knapptryckningar
 • Flexibel budgetgodkännandeprocess
 • Tillgång till exakta och uppdaterade siffror
 • Detaljerad drill down för specifika transaktioner
 • Direkt koppling till resursplanering för projektbudgetering
 • Konsolidera budget på gruppnivå
 • Konvertera till önskad valuta i systemet
 • Budgeten på lokal nivå kan snabbt konsolideras centralt, t.ex. grupp
 • Effektiv revision din revisor

Ekonomi och redovisning i Xledger

Xledger är det mest automatiserade systemet på marknaden för ekonomi och redovisning. Vill du bli mer effektiv och få ett exakt ekonomistyrningsverktyg? Då har du kommit rätt!

I Xledger görs allt i samma system. Du kan hantera fakturor, registrera reseräkningar, betala ut löner och se dina saldon. Minska manuellt arbete och få en bättre överblick med redovisningen i molnet!

 • Automatisk valutahantering
 • Automatisk bokföring
 • Automatiserade processer
 • Valfria konteringsdimensioner och funktioner
 • Bankintegration med tillgång till uppdaterade siffror direkt i systemet
 • Skräddarsydda lösningar för att dela uppgifter i ett arbetsflöde
 • Möjlighet till anpassade lösningar för era behov
 • Komplett lösning för ekonomi och redovisning
 • Goda integrationsmöjligheter

Har du kontor eller företag i flera länder?

I Xledger är upplägget lika för alla länder, samtidigt som de nationella regelverken i varje enskilt land anpassas till respektive företag. Systemet hanterar lokal valuta och du bestämmer vilken valuta du vill ha rapporterna på koncernnivå. Xledger uppdaterar växelkurser dagligen med data från Europeiska centralbanken.

Automatiserat attestflöde i Xledger

Xledger digitaliserar och automatiserar processer för bland annat utläggsredovisning, inköp och betalningar. Alla attestflöden inkluderar en fullständig revisionsspårning där du kan spåra händelser och skapa egna attestregelverk.

 • Fakturering
 • Tidrapportering
 • Utläggsredovisning
 • Inköpsorder
 • Verifikationer
 • Betalningar

Du kan till exempel godkänna timmar eller betala reseräkningar. Från stugan eller utomlands – både från PC, mobiltelefon eller surfplatta. Xledger har en effektiv arbetsfördelning för samverkan mellan kollegor och med din redovisningsbyrå och revisor.

Säkerhet och lagring i Xledger

Den tekniska arkitekturen hos Xledger är baserad på “multi-tenants”, vilket innebär att det är en applikation som servar alla användare. En av huvudprinciperna för en riktig molntjänst är en gemensam applikation och en gemensam databas. På så sätt har alla användare alltid den senaste versionen av applikationen och det finns aldrig behov av uppgraderingar och uppdateringar lokalt.

Xledger-applikationen drivs centralt av Xledgers egen driftavdelning i Oslo som har löpande övervakning av drifttid och eventuella driftrelaterade incidenter.

Säkerhetstekniken har en central plats och hög prioritet i produktstrategin. Du behöver inte oroa dig för att uppdatera ditt system enligt nya regler och priser – uppdateringen sker automatiskt. Du kan vara säker på att du alltid har den senaste versionen – utan att behöva göra något lokalt.

Våra kunder

Vad våra kunder säger om oss

“VIEW Group hjälpte oss att ta steget i den digitala resan. De hade en jättebra implementationsplan och vi jobbade verkligen tillsammans.”
Cancerfonden
“Med färre manuella processer kan vi hantera helt andra volymer på samma antal personer. Det ger oss möjlighet att fortsätta växa.”
Technogarden
”Vi har samarbetat med VIEW Group under många år. De är professionella, samarbetsvilliga och otroligt personliga i sitt bemötande.”
Keeparo

Kunskap och insikt

Läs de senaste artiklarna

Vill du ha tips och framtidsspaningar?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.