3 fördelar med molnbaserad redovisning

  Det finns verktyg for molnbaserad redovisning som kan hjälpa företag att förbättra sin verksamhet. Ändå har många fortfarande traditionella och föråldrade lösningar, som i värsta fall kan vara konkurrensbegränsande för företaget och dyra att använda. Vi har skrivit ner tre av de viktigaste fördelarna du får genom att ha molnbaserad redovisning.

  1. Molnbaserad redovisning ger dig alltid aktuella siffror

  Inväntar du månadsrapporten varje månad för att se hur det går med affärer? Det finns inget behov av det längre. Med molnbaserad redovisning är de senaste sifforna om företagets ekonomi bara några tangenttryckningar bort. Via din dator eller mobil får du kontinuerlig överblick och kontroll, oavsett var du än är.

  Välkommen till realtidsredovisning!

  Som verkställande direktör kan denna information vara budgetuppnåendet eller som ekonomichef kan det vara kassaflödesanalyser, medan en projektledare snabbt kan få en översikt över sina projekt och deras lönsamhet.

  Med molnbaserad redovisning kan du vara säker på att de beslut du fattar för företagets räkning är baserade på aktuell och tillförlitlig information. Med tillgång till information i realtid är du bättre rustad att utnyttja möjligheter eller bromsa olönsamma aktiviteter. Om du ännu inte har tagit steget och lyft redovisningen till molnet kommer du att gå miste om en lösning som gör att du kan övervaka och kontrollera din affärsverksamhet – hela tiden.

  2. Ekonomistyrning blir enklare

  God ekonomistyrning är en viktig del av lönsam verksamhet. Det handlar om att hantera företagets resurser och implementera åtgärder för att uppnå företagets mål. Arbetet med bland annat kapacitetsplanering, prognoser och budgetering är krävande om du inte har bra verktyg som kan hjälpa dig.

  Med molnbaserad redovisning har du tillgång till strukturerade redovisningssiffror som gör att du kan arbeta systematiskt med ekonomisk förvaltning.

  För många handlar mycket av arbetet om att samla in data och sammanfatta rapporter. Vi möter ofta företag som ägnar mycket tid åt just detta, som helt enkelt kan genereras automatiskt i ett ekonomisystem. Många molnbaserade ekonomisystem har fantastiska verktyg för att presentera och visualisera aktuell finansiell information som du vill ha den.

  Det kan till exempel vara budgetkontroller eller likviditetshantering. Eller få en översikt över kostnaden för varor och täckning. Många ekonomisystem har också drill down-funktioner som gör att du kan se enskilda poster samt få en övergripande översikt. På så sätt behöver du inte spendera tid på att leta efter detaljerna.

  Förutom att förenkla ekonomisk förvaltning kommer du också att ha bättre kvalitet på beslutsfattandet. Den tid du spenderade på manuellt arbete kan nu ägnas åt strategiska bedömningar och värdeskapande för verksamheten.

  3. Du sparar tid och pengar

  Oavsett om verksamheten har en intern ekonomiavdelning eller en redovisningsbyrå, sparas både tid och pengar genom att ha molnbaserad redovisning. Molnlösningar kan förbättra och effektivisera arbetsmetoder och spara verksamheten från kostnader för drift och uppgradering av ekonomilösningen.

  Effektiva arbetsprocesser
  Många av dagens molnbaserade ekonomisystem har automatiserade och standardiserade arbetsprocesser som ökar effektiviteten och säkerställer arbetets kvalitet. Till exempel automatisering inom arbetsflöde, överföring, bankintegration och avstämning. Få effektiva arbetsprocesser kan vara ett stort hinder för lönsamheten, så du bör utnyttja de möjligheter som finns.

  En molnbaserad redovisning möjliggör också arbetsdelning internt i företaget eller hos din redovisningsbyrå. Eftersom alla som använder systemet har tillgång till samma information blir kommunikation och delning av uppgifter otroligt effektiv. Med en redovisning i molnet har du goda förutsättningar att arbeta smartare och mer kostnadseffektivt, vilket sparar tid och pengar.

  Drift och uppgraderingar
  Med molnbaserad redovisning undviker du kostnaderna för hårdvara, drift och IT-personal. Ansvaret för uppgraderingar och underhåll ligger hos leverantören, så du kan vara säker på att du alltid har en aktuell version med stöd för nya regler. En molnbaserad redovisning möjliggör också arbetsdelning internt i företaget eller hos din redovisningsleverantör.

  Eftersom alla som använder systemet har tillgång till samma information blir kommunikation och delning av uppgifter otroligt effektiv. Med en redovisning i molnet har du goda förutsättningar att arbeta smartare och mer kostnadseffektivt, vilket sparar tid och pengar.

  Om du har ambitioner att skala affärsmodellen bör det finansiella systemet inte sätta stopp för detta.

  Att växa ut ur ett system kan snabbt bli dyrt. Många leverantörer har lösningar där du bara betalar för de moduler du vill komma åt och därmed kan skala längs vägen när verksamheten växer.

  Oavsett om det är tillväxt i antalet användare eller kunder. Detta ger dig förutsägbarhet när det gäller kostnader och framtida behov.

  molnbaserad redovisning

  Vill du ha tips och framtidsspaningar?

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev.