Superkrafter till marknaden

  Fördel med solida partnerskap och nära relationer när omständigheterna är utmanande.

  Över 16 år som bästa vänner

  Xledger och VIEW Ledger träffades för första gången 2004 och fann direkt ett gemensamt intresse; de skulle effektivisera bokföringsbranschen – i molnet.

  Samma år skickade VIEW Ledger sin första faktura från Xledger-systemet, hem till en av grundarna, och efter det har partnerskapet bara blivit starkare och starkare. Idag kan företagen se tillbaka på över 15 års samarbete och budskapet till marknaden är klart.Xledger har starka slagord i “Empowering Ambitious Companies to Prosper”, vilket säkerställs genom marknadens bästa molnlösning.

  Xledger levererar automatisering, insikt och skalbarhet som du bara kan uppnå med en riktig molnlösning, säger Xledgers VD Ove Jørgen Carlsen.

  Och med VIEW Ledgers expertis inom ekonomi, redovisning och teknik är detta en kombination som skapar superkraft för kunder, tillägger VIEW Ledgers VD John Hugosson.

  Två nya ledare samtidigt

  Både Xledger och VIEW Ledger har genomgått förändringar i organisationen, och vid nästan samma tidpunkt förra året fick företagen nya VD:ar.

  De har båda bakgrunder från teknik- och mjukvaruföretag och har redan tillbringat lite tid tillsammans för att prata om framtiden – i en bransch som enligt båda genomgår en spännande omvandling.

  Nu, åtta månader efter den första arbetsdagen, har Ove Jørgen Carlsen, VD för Xledger, detta att säga om den första tiden:Det har varit spännande att komma ombord på Xledger. Företaget är i en positiv riktning och ger starka resultat. I den meningen har jag kommit till en mycket väl fungerande verksamhet, säger han. Nu är vi väldigt redo att ta det ett steg längre och fortsätta att leverera vår vision. Vi har stora uppdrag på gång, säger han entusiastiskt.

  VD för VIEW Ledger, John Hugosson, har tillbringat mycket av sin första tid med att lära känna företaget och kulturen.

  Perioden med dumma frågor är över för mig, ler John.

  Nu börjar jag verkligen få grepp om saker. Jag har tillbringat mycket tid med mina kollegor och upplever att jag kommit in i en mycket trevlig och öppen kultur i VIEW, säger han.

  Han ser också fram emot att utveckla det strategiska samarbetet med Xledger och påpekar att användning av teknik också resulterar i en branschförändring.Xledger är ett mjukvaruföretag och VIEW startade som redovisnings- och ekonomileverantör. Det som hänt, och händer mer och mer, är att VIEW går mot att bli ett rent IT-företag, hävdar han.

  Vi anställer programmerare och ändrar våra affärsmodeller, vilket resulterar i att vi närmar oss en mycket typisk mjukvaruleverantör. Vi måste vara den bästa partnern på Xledger. Det är viktigt för oss, konstaterar han.

  Kunder ställer högre krav

  Både Xledger och VIEW Ledger känner att marknaden rör sig och att fler ser värdet av att använda molnlösningar. Effektivitet och bättre överblick är viktiga drivkrafter. Vi märker att kunder kräver mer nu, både av system- och tjänsteleverantör.Kunderna förväntar sig att systemen ska hjälpa dem mer på vägen och få tillgång till ”best practice”, säger Stian Brandvold, försäljnings- och marknadschef på VIEW Ledger.

  Jag var på ett kundmöte nyligen där jag träffade två representanter för ett företag som var mycket väl förberedda och hade tydliga tankar om vilka processer de ville förenkla. De var medvetna om att de arbetade hårt idag och ville höra hur vi kunde hjälpa dem.

  Vi har erfarenhet av att ha gjort det flera gånger tidigare, och de ville att vi skulle dela dessa. Det är kul att ha dessa möten och samtal, säger han.

  Kunderna blir större

  När marknaden mognar och systemen förbättras får både Xledger och VIEW Ledger uppmärksamhet från allt större kunder.

  Ove Jørgen påpekar att Xledger ursprungligen byggdes för stora företag och att grunden för detta ligger i arkitekturen.

  -Xledger är ett riktigt molnbaserat system. En lösning med flera hyresgäster. Detta innebär att vi har en standardlösning för alla användare, oavsett storlek och form.

  -Anpassningar efter kundens behov görs vid konfigurering av systemet. Stora anpassningsprojekt är det gamla sättet att leverera lösningar.Men det betyder också att företag i många fall måste tänka annorlunda i några av sina processer. De måste anpassa sina arbetsmetoder för att delta i automatiseringen som sker i Xledger. Bygg inte systemet runt deras rutiner. Då förlorar du vinsterna, säger Ove Jørgen.
  Vi ser verkligen en trend i att större företag vill effektivisera och standardisera sina processer.

  I detta avseende upplever vi en stor nyfikenhet kring Xledger som system. Många har hört talas om lösningen och vill veta mer om detaljer, berättar Stian.

  Under de senaste åren har vi sett ett kvantsprång. Det känns naturligt för oss att sitta ner med stora företag för att prata om hur vi kan förenkla deras vardag. Vi vet att vi kan, och dessutom kan vi hänvisa till flera framgångshistorier vi har med liknande företag.

  Vi tycker att det är väldigt roligt att kunna gå ut och representera Xledger. Vi levererar Xledger som en plattform trots att vi är VIEW, ler han.

  Redovisningsbyråer är grundpelaren

  Enligt partnerdirektör för Xledger Lars Erik Opøien är det inte bara kunderna som blir större och ställer högre krav – det är också redovisningsbyråerna som är Xledgers partners.

  -Och då tänker jag på de största, påpekar han. Vi uppskattar att vi har partners som utmanar oss. Det betyder att vi ständigt måste utvecklas och tänka nytt.

  Det är viktigt att ha en arena som öppnar upp för den här typen av dialog, vare sig det handlar om implementering, försäljning eller marknadsföring, fortsätter Lars Erik.

  Våra partners är grundpelaren i vår affärsmodell, tillägger Ove Jørgen.

  De är vår spjutspets på marknaden, så det är viktigt för oss att de lyckas och tar ut Xledger ut på marknaden på ett bra sätt. Därför måste vi ha samarbetsmodeller som säkerställer goda arbetsmetoder, prissättningsmodeller och affärsmodeller tillsammans till kunderna, fortsätter han.

  Går på samma sätt

  Stian Brandvold tror att det speciellt är en sak som stärker vänskap och partnerskap över tid.Vi har våra planer och Xledger har såklart sina. Det som är fint är att när vi träffas och pratar om dessa, är vi ganska överens.

  Vi ska gå samma väg. Ingen av oss planerar att stå stilla. Vi kommer att gå vidare och är villiga att satsa hårt på att komma dit. Både tillsammans och var och en för sig.

  Och i centrum för dessa initiativ är kundfokus mycket hög, konstaterar han.

  Prioriteringer framöver

  Visionerna om att skapa superkraft för företag kräver tydliga hela tiden prioriteringar om vad som är viktigt och ger kunderna det största värdet.

  Det finns tusentals företag som använder Xledger idag och de har över 50 000 användare i systemet. De upplever en stark tillväxt men också förfrågningar på ännu mer funktionalitet.Det finns fler önskemål och behov för vidareutveckling av molnlösningen än vad vi kan hantera, förklarar Ove Jørgen på Xledger.

  Vi på Xledger arbetar dagligen med att prioritera, så vi gör bra val och ser till att vi arbetar med rätt saker. Både Xledger och VIEW Ledger upplever särskilt hög efterfrågan på integrationslösningar för flera av affärsprocesserna runt det finansiella systemet.

  Detta är helt klart ett fokusområde för oss. Det är viktigt att Xledger interagerar med professionella system och säkerställer en väl fungerande värdekedja hos kunden. Vi har därför ett starkt fokus på integration och underlättar att du kan ansluta till Xledger som nav för en arkitektur, fortsätter Ove Jørgen.

  John förklarar att det i VIEW också finns ett stort fokus på att använda tekniken till förmån för kunderna.

  Vi kommer att leverera hög professionell expertis och effektiva processer kring redovisning och ekonomi. Dessutom kan vi hjälpa kunderna med integrering av flera affärsprocesser i företaget för att förbättra infrastrukturen.

  Vi kan göra detta eftersom vi är teknikdrivna och har den kompetens som krävs. Oavsett om det är i Xledger-systemet eller genom vår egenutvecklade integrationsplattform VIEW Connect, avslutar han.

  Fördel med solida partnerskap och nära relationer när omständigheterna är utmanande.

  Vill du ha tips och framtidsspaningar?

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev.