Så kommer du igång med hållbarhetsarbetet

  När omvärlden är turbulent och framtiden oviss blir det allt viktigare att lägga en stabil grund för en ekonomiskt hållbar verksamhet. Hållbarhet är en högaktuell fråga, och att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling står högt på agendan för många företag.

  Begreppet hållbar utveckling innefattar alla tre dimensioner av hållbarhet – social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Definitionen av hållbar utveckling lanserades 1987 av den så kallade Brundtlandkommissionen i FN-rapporten ”Vår gemensamma framtid”. Den lyder:

  Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

  För företagare kan hållbar utveckling handla om att bygga en långsiktigt konkurrenskraftig och lönsam verksamhet som skapar värde genom smartare och mer resurseffektiv användning av jordens tillgångar. Det kan också handla om att främja bra och rättvisa arbetsvillkor, både för de egna medarbetarna och hos de leverantörer och producenter du väljer att arbeta med.

  Ett verktyg för hållbart företagande är att mäta, redovisa och följa upp det arbete man gör genom en hållbarhetsredovisning eller hållbarhetsrapport. Hållbarhetsredovisning är en aktuellt fråga för oss på VIEW, och i september bjöd vi in till ett frukostseminarium på temat.

  Föreläsare var Lali Fjellström från branschorganisationen Srf konsulterna. Hon gick bland annat igenom varför hållbarhet är viktigt både för små och stora företag, hur trender i omvärlden påverkar, och vilka nyckeltal som kan vara bra att börja med att mäta.


  Några råd från Lali för att komma igång med hållbarhetsarbetet är:

  • Ta reda på vad som gäller
  • Våga prova!
  • Sätt konkreta mål och utvärdera
  • Det viktiga är att komma i gång, inte att allt blir rätt första gången
  • Genom att mäta och följa upp kan vi skapa beteendeförändring
  • Använd NSRS som vägledning*

  *NSRS är en förkortning av Nordic Sustainability Reporting Standard. Det är en nordisk standard för hållbarhetsrapportering anpassad för små och medelstora företag som har tagits fram av Srf konsulterna tillsammans med systerorganisationerna i Norge och Finland.

  Hur jobbar ditt företag med hållbarhet? Behöver ni hjälp att komma igång med att mäta ert arbete? Hör av dig!

  Läs mer: Det här behöver du veta om hållbarhetsredovisning

  Vill du ha tips och framtidsspaningar?

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev.