Serverdrift

Högre tillgänglighet där det behövs

Smidigt och säkert

Vi levererar en säker och stabil drift

Grunden i en lyckad drift är en stabil, säker och tillgänglig plattform i kombination med väletablerade rutiner och processer. Vi lägger mycket energi och tid på att skapa en stabil plattform, lösa roten till de problem som uppstår, trimma övervakning och larm. I kombination med tydligt definierade processer kan vi leverera en säker och stabil drift.

Personligt

Vi tror på en personlig och flexibel serverdrift som ger mervärde och ökad lönsamhet både för oss och våra kunder. Vårt sälj-, implementations- och driftteam jobbar tillsammans med er som kund, genom hela etableringsprocessen, vilket skapar förutsättningar för en stabil drift.

Effektivt

Vårt team har migrerat tusentals servrar och system åt våra kunder och konkurrenters kunder. Ny teknik och decenielång erfarenhet av migrering/etableringsprojekt gör att vi kan erbjuda en mycket effektiv migrering av er befintliga miljö och/eller etablering av nya miljöer till fast lågt pris.

Innovativt

För oss är innovation en framgångsfaktor. Tillsammans med våra kunder skapar vi nya tjänster där vi använder oss av molntjänster och ny teknik som integreras med befintlig infrastruktur.

Vår syn på serverdrift

Säker och stabil drift av affärskritiska system och servrar

VIEW Group levererar IT-drift och applikationsdrift där våra kunder köper en tjänst, funktion eller process med garantier på önskad tillgänglighet. Våra kunder är ofta företag som oavsett storlek har system eller applikationer som är affärskritiska och vitala för företagets intäktsmöjligheter och framtid.

Vi anstränger oss för att lära oss din verksamhet, dina processer och applikationer, inte bara den underliggande infrastrukturen för applikationsdriften. På detta sätt kan vi skapa högre tillgänglighet där den behövs!

Vi tror att drivkraften hos våra kunder att köpa våra tjänster är förutsägbara kostnader, flexibilitet och rörlighet men med bibehållen hög kvalitet och väletablerade processer och rutiner. Detta till en rimlig kostnad. Vi fokuserar på dynamiska och kundanpassade tjänster framför traditionell serverdrift och jobbar kontinuerligt med proaktiva åtgärder, förslag på förbättringsåtgärder och rådgivning.

Inom ramen för vår IT-drift ingår exempelvis servicedesk, NOC, övervakning, portal/remote access felsökning, underhåll av operativsystem, spamskydd, backup, fjärrstyrning, systemdokumentation, incident/change hantering.

Vill ni ha hjälp med er IT-infrastruktur?

Vi hjälper er med drift av en enstaka server eller stora komplexa system. Kanske vill ni bara hyra kapacitet i vår serverhall/virtuella plattform. Oavsett behov strävar vi efter att vara en kompetent och flexibel IT-partner inom infrastrukturdrift och serverdrift.

Genom att kombinera de mindre bolagens dynamik med de stora bolagens processer och struktur får vi nöjda kunder och långsiktiga relationer.

Varje kund är unik

Vi jobbar med standardiserade, paketerade produkter men med insikten att varje kund är unik och behoven samt kraven skiljer sig från kund till kund. Vår sälj- och leveransprocess är integrerad, vilket innebär att samma individer som säljer lösningen är med och levererar. På detta vis kan vi garantera att det vi säljer faktiskt går att leverera på ett smidigt och ekonomiskt hållbart sätt.

Förutsättningar förändras ständigt och vi sätter en stolthet i att kunna arbeta flexibelt men under strukturerade former. Vi jobbar med dynamiska kundanpassade SLA-modeller där du som kund sätter nivån.

Manual för införande av en stabil och säker serverdrift:

Analys

Tillsammans gör vi en analys av nuläget samt identifierar de behov och krav som kommer att ställas på system och IT-infrastruktur inför framtiden. Analysen är en förutsättning för ett lyckat val av tjänser och etablerings/migreringsmetod.

 

Val av tjänst

Utifrån resultatet av analysen, sker val av de tjänster som skall skapa den önskade målarkitekturen. I första hand de standardtjänster vi tagit fram, vilket ofta bidrar till en mer kostnadseffektiv IT-miljö. I de fall standardtjänsterna inte uppfyller behov och krav, föreslås en lämplig anpassad tjänst. En anpassad tjänst kan vara till exempel en molntjänst enligt vår modell för Cloud.

Kundanpassad SLA

Vi anpassar SLA för respektive tjänst och komponent för att möta era krav. Vill ni ha drift dygnet runt på exempelvis en server betalar ni endast för utökad SLA på den specifika komponenten. På detta sätt betalar ni som kund för tillgänglighet “där den behövs” och inte för en standard-SLA för tjänsten. Denna flexibilitet gör oss närmast unika i branschen.

Avtal

När valet av tjänster och SLA är gjort är det dags för avtal. Vi använder oss av Almegas standardavtal för IT-drifttjänster som grund. Dessa anpassas med vårt eget huvudavtal, SLA bilagor, tjänstebeskrivningar samt prisbilagor. Avtalsperioder varierar kraftigt men för större avtal brukar det vara tre år. För avtal kring enstaka servrar är avtalsperioden ofta kortare med en uppsägningstid på en månad. Detta gör tröskeln lägre för den kund som vill prova på denna typ av tjänst. Vi kan erbjuda ett fast pris för migrering, transition/transformation.

Etablering

När avtal är skrivet är det dags att påbörja etableringsprojektet. Beroende på om det handlar om en ny miljö som ska byggas från grunden eller en befintlig som ska migreras “1-1” blir metoden för etablering olika. En mix av metoder är ofta bästa lösningen, med hänsyn till komplexitet, vilket beslutas i en eller flera workshops tillsammans med dig som kund. När målmiljön är etablerad är vi redo för nästa steg: Produktionssättning – cut/over.

Produktionssättning – cut/over

När etableringen av nya målmiljön är slutförd är det dags för produktionssättning. Cut/over är det magiska ögonblick då respektive tjänst/applikation eller server tas i produktion i nya målmiljön. Ett vanligt scenario är att se till att befintlig miljö och målmiljön är parallellt åtkomliga och att cut/over sker för en tjänst/applikation eller server i taget. På detta sätt minskar vi risken för störningar och om något går snett under cut/over-ögonblicket kan man enkelt “rulla tillbaka” till gamla miljön. Vi erbjuder fast pris för etableringsprojekt om så önskas.

Stabilisering

Stabiliseringstiden är en period om cirka en månad där målmiljön är produktionssatt och i full drift, men där det finns restaktiviteter som till exempel trimning av övervakning/larm, dokumentation och processbeskrivningar. “Interimsdrift” kallar vi perioden som innebär mer direkta eskaleringsvägar till tekniker och projektledare för att snabbare kunna hantera eventuella problem som dyker upp efter cut/over.

Förvaltning

När stabiliseringsperioden är över går miljön över i förvaltning. Förvaltning innebär löpande underhåll av den tekniska miljön, men även löpande driftmöten, genomgång av ärenden, beställningar och tillgänglighet. Frekvensen av dessa möten definieras i avtal utifrån dina önskemål som kund.

Kontakta vår expert

Vill du veta mer om serverdrift?

Vi pratar gärna mer om just ditt företags behov och förutsättningar och hur vi kan hjälpa dig. Ring, mejla eller fyll i formuläret lite längre ner, så hör vi av oss.

Jörgen Svensson

Tjänsteansvarig IT

+46 70 300 06 81