Övervakning

En proaktiv övervakning undviker ni kostsamma driftstörningar och upptäcker möjliga problem innan de inträffar

Undvik flaskhalsar och få en mer kostnadseffektiv IT-miljö

Vad ska övervakas? På vilken nivå? En övervakning kan göras hur komplex som helst men ofta är det viktigare att lägga pusslet om hur kedjan för funktionen ska övervakas. Att lägga ambitionsnivån på rätt nivå. Vi hjälper er att få alla pusselbitar på plats!

Skräddarsy gärna er övervakningstjänst i samråd med oss

Övervaka hela IT-miljön eller bara en kritisk kedja av transaktioner – du väljer själv hur ert SLA ska se ut och hur du vill att hanteringen av larm ska fungera. Med hjälp av våra verktyg kan vi övervaka allt från enskilda tjänster till komplicerade transaktionskedjor. Upptäck onormal nätverkstrafik, intrångsförsök, felaktigt konfigurerade klienter eller kontrollera bara om kaffet är nybryggt. Du bestämmer vad som ska övervakas men vi hjälper gärna till att reda ut beroenden för att få till en så relevant övervakning som möjligt. Du kan givetvis koppla övervakningen till vår Servicedesk, som kan agera på larm utifrån avtalade rutiner och SLA. Vi har erfarenhet av avancerad övervakning från både bank-, e-handels- och apoteksverksamheter där minsta lilla driftstopp får stora konsekvenser.

Undvik problem innan de uppstår

Det spelar ingen roll om ni övervakar varje process i er webbserver om SQL-servern som anropas inte är övervakad på ett korrekt sätt. För trots att allt är grönt på webbservern visas ändå inga bilder (som ligger i SQL-servern) för besökaren av er webbshop.

Med en proaktiv övervakning undviker ni kostsamma driftstörningar och upptäcker möjliga problem innan de inträffar. Med hjälp av rapporter från övervakningen kan ni även undvika flaskhalsar eller upptäcka outnyttjad kapacitet, vilket i sin tur även kan hjälpa er att få en mer flexibel och kostnadseffektiv IT-miljö. Vi kombinerar automatiserad övervakning med manuella kontroller. På så sätt säkerställer vi att eventuella avvikelser upptäcks i tid och kan agera proaktivt.

I tjänsten igår:

 • Övervakning av valbara komponenter i er IT-miljö
 • Larmhantering med valbara mottagare av olika typer av larm
 • Larm via e-post eller SMS.
 • Möjlighet till automatisk felavhjälpning.
 • Löpande uppdatera relevant driftdokumentation.
 • Tillgång till mobilanpassat ärendehanteringssystem
 • Möjlighet till egen vy av övervakningskonsoler
 • Rapportera och åtgärda fel som uppstår inom ramen för aktuellt SLA.
 • Vid behov presentera förslag på lämpliga åtgärder för att förbättra den aktuella driftsituationen.
 • Leveransrapporter/trendrapporter i enlighet med specifikationen i SLA.
 • ”Morgonkontroll” 365 dagar om året

Vem övervakar övervakningen? Automatisera åtgärder – men glöm inte manuella kontroller

Vi automatiserar gärna larmåtgärder, det är ett snabbt och effektivt sätt att avhjälpa förutsägbara problem, men vi glömmer inte bort att övervaka övervakningen. Erfarenheten säger oss att hur noga man än har varit i sin planering gör komplexiteten i dagens avancerade IT-miljöer det svårt att förutse samtliga variabler.

I vår övervakningstjänst ingår en manuell kontroll som vi kallar ”morgonkontroll” tidigt varje morgon i veckan, 365 dagar om året (ingen gillar att komma till jobbet och mötas av ”ingenting fungerar”). Du som kund har möjlighet att lägga in manuella kontroller av valbara kritiska funktioner i er IT-miljö. Genom denna kontroll har vi räddat morgonfikat på ett flertal arbetsplatser genom åren. Du kan även välja till fler kontroller om så önskas. Vi tror inte på ”one-size-fits-all” lösning när det kommer till övervakning av er miljö. Tillsammans sätter vi SLA och designar en övervakning som passar just ert behov. Givetvis kan du välja till både beredskap och jour 24/7/365 om ni har behov av detta.

Kontakta oss gärna för mer information eller boka ett kostnadsfritt möte.

Kontakta vår expert

Vill du veta mer om övervakning?

Vi pratar gärna mer om just ditt företags behov och förutsättningar och hur vi kan hjälpa dig att utveckla din verksamhet. Ring, mejla eller fyll i formuläret lite längre ner, så hör vi av oss.

Jörgen Svensson

Tjänsteansvarig IT

+46 70 300 06 81