Konsulttjänster

Vi erbjuder konsulttjänster inom en rad områden. Här kan du läsa några av våra fokusområden

Virtualisering

Virtualisering ger våra kunder möjlighet att effektivt utnyttja ny teknik på ett kostnadseffektivt sätt. Många leverantörer erbjuder tjänster inom virtualisering men få kan säga att de är duktiga på virtualisering, kommunikation, SAN och alla tjänster som krävs för att få en lyckad implementation av en virtuell plattform. Vi jobbar företrädesvis med teknik från Vmware (Vsphere) och Microsoft (Hyper-V).

VIEW Groups specialistkonsulter har en gedigen erfarenhet av att arbeta med virtualiseringsteknik för att hjälpa våra kunder att höja tillgängligheten och förbättra utnyttjandegraden av hårdvara och därmed minska kostnader samt miljöpåverkan.

Vill ni ha hjälp med förstudie, design, processer, katastrofsäkring, debiteringsmodeller eller något annat som berör virtualisering? Kontakta oss gärna för vidare diskussion.

Vad VIEW Group kan hjälpa dig med

Servermigrering/konsolidering

Har du planerat ett förändringsprojekt, byte av plattform eller någon annan typ av migrering eller transformering? Våra konsulter arbetar både som tekniska resurser och som mentorer/arkitekter för att stötta våra kunder i valet av teknik eller praktisk hjälp vid migrering. VIEW Group har lång erfarenhet av stora och komplexa miljöer med migrering av infrastruktur, servermigrering såväl som applikationer.

Molnintegratör

Vi hjälper inköpare och verksamhet att hitta rätt molntjänster som är anpassade för er verksamhet och integrerar med er befintliga miljö. Vi hjälper er ställa rätt frågor till leverantörerna och att hitta rätt i djungeln av molntjänster för en lyckad implementation.

Teknikmäklare/teknikcoach

Vi hjälper dig att få propiritära licensbaserade system att fungera med ny teknik som exempelvis appar och molntjänster.

Teknikmäklaren

Hjälper till att ge råd och praktiska tips för att se till att ny teknik passar in i ditt företags infrastruktur och följer strategier och regler.

Teknikevangelist

En teknikevangelist håller koll på trender och ny teknik och hur denna kan användas i din verksamhet så att du kan sticka ut i bruset. Hur kan ny teknik stärka min affär?

Lösningsarkitekt

Lösningsarkitekten planerar införandet av it-lösningar baserat på en organisations behov av existerande it-tjänster, ofta genom projekt. Denne ansvarar för att lösningar kan leva vidare under lång tid samt formulerar och säkerställer ofta även de icke-funktionella kraven.

Infrastrukturarkitekt

En infrastrukturarkitekt strukturerar, dokumenterar och föreslår en infrastruktur som matchar en organisations behov. Personen ifråga blir inblandad i de flesta IT-projekt, men även i löpande drift och förbättringar.

Klient/Access

Dagens krav på mobila arbetsplatser ställer nya krav på säkerhet och administration. Kravet på att kunna utföra sitt arbete oavsett var man befinner sig har ökat samtidigt som säkerhetskraven blivit hårdare. Vi har produkter och kompetens för att hjälpa er att implementera en lyckad lösning för bra IT-stöd. Vi säljer färdiga portalplattformar som en paketerad molntjänst, alternativt konsulthjälp för design och implementation av er lösning.

Projektledning

VIEW Group har flera erfarna projektledare med bred teknisk bakgrund och ledaregenskaper. Vi har projektledare inom ramen för driftverksamheten men bedriver även externa infrastrukturprojekt som till exempel migreringsprojekt eller implementation av ny teknik och utrullning. VIEW Group erbjuder projektledare med specialistkomptens inom affärssystem och kringliggande tjänster.

Kontakta vår expert

Vill du veta mer om våra konsulttjänster?

Vi pratar gärna mer om just ditt företags behov och förutsättningar och hur vi kan hjälpa dig att utveckla din verksamhet. Ring, mejla eller fyll i formuläret lite längre ner, så hör vi av oss.

Jörgen Svensson

Tjänsteansvarig IT

+46 70 300 06 81